2019
Nyheder

Kurser øger familiers trivsel

Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre viser, at det kræver et langt sejt træk over en længere periode at skabe nye vaner og forbedre trivslen i familien. 

Over 200 har allerede deltaget på PREP- og KIFF-kurserne hos Folkekirkens Familiestøtte. Foto: Lars Salomonsen

Af Janni Pilgaard

Folkekirkens Familiestøtte har siden 2017 tilbudt par og skilte forældre længere forløb med fokus på at forbedre forældrenes indbyrdes kommunikation, relation og samarbejde, som er helt afgørende for børnenes trivsel.

Det unikke ved forløbene "Plej jeres parforhold (PREP)" og "Vejen videre efter skilsmisse (KIFF)" er, at de strækker sig over et halvt år med en intensiv kursusdel på to dage eller tre aftener samt to opfølgninger efter 3 og 6 måneder. Forløbets længde skal sikre tid til, at nye rutiner kan indarbejdes til gavn for hele familiens trivsel.

Forandringer skabes ikke af et quickfix 

Der er netop foretaget en ekstern evaluering af de to forløb, som viser, at opfølgningen er meget vigtig for udbyttet.

92% af deltagerne på "Plej jeres parforhold (PREP)" og 81% af deltagerne på "Vejen videre efter skilsmisse (KIFF)" giver udtryk for, at opfølgningsdelen har givet dem en væsentlig hjælp til at omsætte viden til handling i hjemmet.

"Utrolig vigtigt med opfølgning. Kurset kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at man følger op 2-3 gange for at få maksimalt ud af kurset", skriver en deltager i evalueringen.

- Resultatet viser det, vi allerede vidste. Nemlig at det at ændre vaner ikke kan klares med et quickfix på to dage, fortæller souschef i Folkekirkens Familiestøtte Lisbeth Andreassen Ryelund.

Hjælp til at sætte realistiske mål 

Mange forældre sætter ambitionerne meget højt for de forandringer, de ønsker at skabe og erfarer, at de ikke lykkes med de ambitiøse mål, hvilket skaber frustrationer. Derfor er det nyttigt at komme tilbage og få hjælp til at sætte mere realistiske mål.

"De aftaler, man laver på kurset skal være meget konkrete for at få ført dem ud i livet. Det fik vi først helt forståelse for i opfølgningsdelen", skriver en deltager i evalueringen.

Samtidig har har det også vist sig at være godt, at forældrene følges af de samme undervisere og vejledere i en længere periode.

- Underviserne og vejlederne kan være med til at se de forandringer, der sker over tid, så de bliver tydeligere for forældrene selv, og deltagerne udtrykker, at det har stor betydning for dem, siger Lisbeth Andreassen Ryelund.

Den generelle trivsel i familien stiger 

For Folkekirkens Familiestøtte er det vigtigste, at børnene får noget ud af forældrenes deltagelse i forløbene. Og evalueringen viser, at den generelle trivsel i familierne stiger. For deltagerne på Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) er den generelle trivsel steget med 33%. Og hos deltagere på

"Plej jeres parforhold (PREP)" er familierne er blevet markant bedre til konfliktløsning og til at tale sammen i familien, hvilket er de to områder, hvor forældrene fra starten angav, at trivslen var mindst.

Flere ønsker mere støtte

En anden erfaring Folkekirkens Familiestøtte har gjort sig er, at en del af de forældre, der deltager på forløbene, vælger at benytte sig af flere tilbud hos Folkekirkens Familiestøtte. F.eks. at få en forældreven, der kan støtte op om at skabe de forandringer i hverdagen, som forældrene ønsker.

- Fordelen ved det tilbud er, at det er helt individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i de udfordringer, familien oplever og med fokus på, at forældrene - med støtte - arbejder på at skabe gode forandringer hjemme, siger Lisbeth Andreassen Ryelund. 

- Det ligger i vores DNA at vi i alt, hvad vi laver bruger den gode relation og vores faglige viden til at hjælpe forældrene med at sætte realistiske mål og støtte dem på rejsen med at føre dem ud i livet.

Læs hovedpointerne fra evalueringen her

Læs hele evalueringsrapporten her

Fakta

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirken Familiestøtte er provstiernes tilbud til forældre om støtte og sparring til familielivet. Forældre tilbydes støtte i hjemmet via en frivillig forældreven samt via længere forløb for forældre.

 

Tilbuddene er til forældre, der bor i et af de provstier, der har valgt at være medejer af Folkekirkens Familiestøtte.

Dit provsti kan også komme med. Kontakt leder af Folkekirkens Familiestøtte Leif Sondrup på tlf. 30 33 32 01 eller leso@km.dk 

 

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk