2019
Nyheder

Kirke og kommune indgår nyt samarbejde

I Brønderslev er kirke og kommune gået sammen om at hjælpe demensramte og deres pårørende. Brønderslevs demenskoordinator hilser det nye initiativ velkommen. 

Beboere fra plejecenter Støberiet deltog i den demensvenlige gudstjeneste d. 22. september. Foto: Brønderslev Provsti 

Folkekirkerne i Brønderslev Kommune har en arbejdsgruppe, som særligt har fokus på kirkens sociale arbejde og hvordan dette kan hjælpe mennesker i forskellige livssituationer. I dette efterår er der særligt fokus på DEMENS. 

I samarbejde med Brønderslev Kommunes demenskoordinator tilbyder sogne- og diakonipræst, Ivana Høgagard, en ny samtalegruppe for pårørende til demensramte. Formålet med gruppen er at støtte de pårørende, som er i en krævende og sårbar situation.

LÆS OGSÅ: Frikvarter for pårørende

Øget fokus på de pårørende

Ivana Høgagard fortæller om samtalegruppen: 

- Vi vil i dette forløb hjælpe hinanden med følelsesmæssig støtte, som man som pårørende har brug for, men ikke altid har tid eller plads til. At sidde i en gruppe med andre, som er i samme situation, og som man kan spejle sig i, kan give luft til udfordringerne i hverdagen og mindske følelsen af ensomhed i den svære situation som pårørende. 

Undervejs i gruppemøderne vil samtalen komme omkring emner som 'Hvilke følelser fylder i sygdomsforløbet?' og 'hvordan har demensen påvirket forholdet til den anden?'

Præsten kan tale ind i det, der er svært

Brønderslev Kommune har to demenskoordinatorer, der kører hver deres samtalegruppe, men ifølge demenskoordinator Vivi Møller Ahmio er der behov for flere pårørendegrupper med fokus på de pårørende og ikke kun den demensramte. Hun hilser derfor det nye samarbejde med kirken velkommen:

- Der er behov for flere pårørendegrupper rundt omkring. Vi har mange pårørende, der dagligt er på hårdt arbejde gennem hele dagen. I dette samarbejde med kirken håber jeg, at vi i samtalerne får mere fokus på det personlige i den pårørende - i mine 'almindelige' grupper bliver snakken ofte omkring den demensramte. Jeg håber, at med de kompetencer en præst har ift. de svære personlige samtaler, at vi kan få flyttet fokus hen på den pårørende og de følelser og selvindsigt, der fylder. Jeg oplever, at mange har svært ved at tage hånd om sig selv, og har følelser som skyld og skam i spil. Så det at bringe en præst i spil giver en anden indgangsvinkel, forklarer Vivi Møller Ahmio.

Ønske om endnu mere samarbejde

Ifølge Brønderslev Kommunes demenskoordinator giver det også god mening for kirken at hente viden og erfaring fra kommunens arbejde med demensramte borgere og deres pårørende:

- Jeg håber, vi kan supplere hinanden med de forskellige kompetencer, vi har, fra vores baggrund som koordinator og præst. Ivana kan snakke ind til de følelser, der er i spil - og jeg kan her byde ind med de erfaringer, jeg har i arbejdet med pårørende. Ivana kan dermed blive bedre 'klædt på' til samtalerne. Jeg tænker, at vi sammen vil formå at komme dybere og med en større helhed ind i de pårørendes verden.

Vivi Møller Ahmio ser gerne et endnu tættere arbejde mellem kirke og kommune i fremtiden:

- Jeg vil rigtig gerne et samarbejde fremadrettet. Vi starter jo også demensvenlige gudstjenester op og hvem ved, hvad pårørendegruppen, som vi bruger som pilotprojekt og evaluerer på, kan føre til. Flere pårørende har allerede efterspurgt en tjeneste, hvor der evt. er besøgsvenner fra kirken, der kan sidde hos den demensramte, mens den pårørende er i kirke. Eller små samværsgrupper efter kirketjeneste. Jeg tænker mulighederne er mange, og jeg tænker også, at vi sagtens kan drage stor nytte af hinanden. 

MERE OM

Samtalegruppe for pårørende

Den nye samtalegruppe i Brønderslev mødes seks gange hen over vinteren. Tre gange i Brønderslev Sognegård inden jul og efter jul fortsætter gruppen med tre gange i Hjallerup Kirkehus (som indvies til december).

 

Kontakt sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard eller demenskonsulent Vivi Ahmio og hør mere. En folder kan hentes på www.broenderslevprovsti.dk

Fakta

Demensvenlige gudstjenester

Søndag 22. september var demensramte og deres pårørende til en demensvenlig gudstjeneste i Brønderslev Gamle Kirke. En gudstjeneste med færre ord end sædvanligt, men med fokus på sanser, ritualer og ro, hvor deltagerne mødes om velkendte elementer: Kirkerummet, salmerne, musikken, Fadervor og Trosbekendelsen.

 

Ved den demensvenlige gudstjeneste fik deltagerne et æble. Sogne- og diakonipræst Ivana Høgagaard talte om æbler og minder og dufte. Om hvordan æbler kan have forskellige former og farver, kan være stødt osv. Men skærer man et æble over på midten, finder man i alle æbler den fineste stjerne.

 

Gudstjenesten bliver fulgt op af jævnlige demensgudstjenester på plejecentret i Valdemarsgade i Brønderslev.