2019
Nyheder

Friområder og amfi-scene erstatter gravsteder

Flere kirker melder om halvtomme kirkegårde. Ved Bislev Kirke har sognets menighedsråd fundet alternative måder at indrettet kirkens udendørs kvadratmeter på.

Kirkegården ved Bislev Kirke står overfor en stor forvandling i løbet af de kommende år. Foto: Sandra Rask Petersen 

En tydelig tendens har vist sig de seneste år: Flere danskere ønsker bisættelse fremfor begravelse. Det betyder, at vi fylder mindre på kirkegårdene, og mange kirkegårde er derfor under forandring.

Det gælder også kirkegården i Bislev, der ligger 5 kilometer syd for Nibe. Tilbage i efteråret 2016 får sognets menighedsråd 50.000 kr. af provstiet til at gå i gang med at nytænke kirkegården.

- Vi går i gang med projektet, fordi vi opdager, at vi får flere og flere tomme gravsteder. I menighedsrådet snakker vi om, hvordan vi forestiller os, at kirkegården skal se ud om 30-40 år. Da vi har nogle idéer, indkalder vi til borgermøde i sognet, hvor vi laver en fælles plan, siger Tove Japhetson Rasmussen, kirkeværge i Bislev Sogns Menighedsråd.

Inddragelse af sognet

Netop inddragelsen af sognet er vigtig, da fremtidens kirkegård bliver diskuteret, og menighedsrådet oplever en stor og bred opbakning til at nytænke kirkegården.

- Vi synes, det skal være en fælles beslutning. Hvis det er noget, der skal holde 30-40 år frem, kan vi ikke lave det nu og her. Der skal være grobund for, at man arbejder videre med det, når det her menighedsråd ikke er her mere, og der kommer nye folk til, siger hun.

Herefter tager menighedsrådet i juni 2017 kontakt til en kirkegårdsarkitekt, der laver en udviklingsplan ud fra de ønsker, der er opbakning til i sognet. Fremtidens kirkegård i Bislev skal først og fremmest være et friområde, hvor picnickurven kan tages frem, og hvor der kan afholdes koncerter, teaterforestillinger og gudstjenester på en amfi-scene.

Læs udkastet til den udviklingsplan, menighedsrådet i Bislev Kirke har fået udarbejdet her

Respekt for kirkegårdstraditionen

- Vi har lagt vægt på, at de eksisterende gravsteder bliver samlet, så der stadig er et billede af kirkegård, og det ikke bliver for spredt. Resten af kirkegården skal på sigt være et mere parklignende friområde. Skolen, børnehaven og vuggestuen ligger lige ved siden af, og de skal for eksempel kunne gå herover og læse bøger og afholde løb. Vi håber, at folk vil bruge området og komme og sætte sig heroppe, fortæller Tove Japhetson Rasmussen.

Afmærkningspæle vidner om, at planerne for Bislevs nye kirkegård er i fuld gang med at blive realiseret, men hvornår den står færdig, vides endnu ikke.

- Der er flere områder, vi ikke er begyndt på endnu, for der skal penge til. Andre områder bliver først lavet, efterhånden som der bliver brug for flere urnegravsteder. Jeg har derfor ikke svaret på, hvornår det er færdigt, men vi har fået taget hul på processen, slutter hun.

VIDEO: Få her en rundtur på kirkegården, og hør kirkeværgen fortælle om planerne for Bislev Kirkegård