2019
Nyheder

Filosofisk fællesskab og fadøl

Sognepræsterne i Vejgaard og Sankt Markus kirker i Aalborg har, sammen med Studenterpræsterne, netop skudt 2. sæson af Filosofiske Saloner i gang. Første arrangement trækker fulde huse, for tidens unge efterspørger demokratisk dialog og fordybelse, lyder vurderingen fra arrangørerne. 

Stemningen er sat til en tænksom og filosofisk aften i stearinlysets skær. Foto: Lene Høg

Af Lene Høg

- Det er næsten som at gå gennem en sydlandsk gyde, hvor vasketøjet kunne hænge og blafre mellem husmurene. Sådan siger Henriette Cecilie Arvad, som deltager i sin første filosofiske salon en regnvåd oktoberaften på Café Frederiksberg i Vejgaard. De filosofiske saloner finder sted i selskabslokalerne til byens ældste værtshus – en tidslomme med indgang fra baggården og interiør som en fransk café fra 20’erne.

To minutters teologisk introduktion

Henriette er 36, uddannet gymnasielærer i dansk og psykologi og i gang med et studie til meritlærer på UCN. Hun har opdaget aftenens arrangement via annoncering på Facebook – og det samme har formentlig de fleste andre af de 50 gæster i lokalet. Salonerne er målrettet kvinder og mænd i alderen 18-40 år og annonceres ikke i kirkebladene eller avisen. Et helt bevidst valg, ifølge Malene Bendtsen, sognepræst ved Vejgaard Kirke og en af arrangørerne bag. For målgruppen er yngre mennesker, som har lyst til at mødes og debattere i utraditionelle rammer.

Da publikum er bænket under lysekronerne og udstyret med en fadøl fra baren, byder Malene Bendtsen velkommen på vegne af de lokale sognepræster fra Vejgaard og Sankt Markus kirker samt Studenterpræsterne. Hun introducerer til dagens emne med citatet ”det modsatte af kærlighed er ikke had, men ligegyldighed” og fortæller lidt om, hvordan kærlighedsbegrebet optræder forskelligt i hhv. gammelt og nyt testamente. Og efter denne – med præstens ord – ”to minutters teologiske introduktion” overlader hun ordet til filosof Anne Marie Pahuus, der bl.a. har udgivet bogen ”Kærlighed” i Aarhus Universitets serie ”Tænkepauser”.

Inspiration og debat

Filosoffen ridser forskellige kærlighedsbegreber op – den antikke kærlighedsforståelse, næstekærligheden, den erotiske kærlighed, den venskabelige kærlighed. Hun taler om forelskelsen og de store forventninger til, hvad kærligheden skal forløse for os, og hun taler om kærligheden som noget, der skal plejes for at bevares. På en personlig og tankevækkende måde lægger Anne Marie Pahuus op til den debat, der nu skal udspille sig blandt aftenens gæster ved de seks runde caféborde.

Ved Henriettes bord sidder seks mennesker, fire kvinder og to mænd af lidt forskellig alder. For at sætte samtalerne i gang har præsterne udleveret et ark med spørgsmål som ”kan næstekærligheden trænes?”, ”hvor længe varer en forelskelse?” og ”er venskabet ved at få større betydning end den lidenskabeligt-erotiske kærlighed?” Bordet tager fat på spørgsmålet om næstekærligheden, og da den første tavshed er brudt, byder alle ind efter tur med refleksioner og erfaringer med emnet. Snakken går i gang uden en formel præsentation af deltagerne, men efter en halv times samtale er det næsten som om, de alligevel kender hinanden lidt. Henriette siger:

- Det bygger bro at tale sammen, og emnet kan vi jo alle sammen relatere til på den ene eller den anden måde. Jeg synes, det er virkeligt befriende, at vi ikke behøver nogen ”identitetsmarkører”, for det giver en åbenhed og ligestilling at tale sammen på den måde.

Henriettes oplevelse af samtaleformen flugter meget godt den hensigt med salonerne, som Malene Bendtsen giver udtryk for:

- Vi oplever sommetider, at de unge møder op til første arrangement i f.eks. kirkens studiekredse, men ikke kommer igen. Det kan måske skyldes, at menigheden er en lidt fasttømret flok, og så bliver der ikke plads eller taletid til de unge. Derfor vil vi gerne tilbyde denne her platform, hvor alle deltager i dialogen på lige fod og kan komme ind så at sige fra gaden.  

Filosofisk parterapeut

Aftenen slutter med opsamling ved Anne Marie Pahuus, der nærmest bliver betroet rollen som ”filosofisk parterapeut”, da en deltager spørger ”hvordan kan man bevare kærligheden?” Filosoffens svar er, at alle mennesker må have det fortællende aspekt med i deres liv og give partneren plads til at udvikle sig og overraske – både sig selv og sin elskede. 

Næste filosofiske salon finder sted torsdag den 24. oktober, hvor historiker Bertel Nygaard lægger op til debat om emnet ”Håb”.   

Om Filosofiske Saloner

Bag Filosofiske Saloner på Café Frederiksberg i Vejgaard står sognepræsterne i Vejgaard og Sankt Markus kirker samt Studenterpræsterne i Aalborg. Salonerne annonceres på Facebook og i AAU’s studenterblad Academia og kræver tilmelding via Facebook samt en beskeden entré.

 

Forbilledet for de filosofiske saloner er samtalesalonerne i 1920’ernes Paris og – i kirkelig sammenhæng – de filosofiske saloner i Folkekirken på Vesterbro i København.

 

Efterårets øvrige filosofiske saloner i Aalborg finder sted den 24. oktober, den 7. november og den 21. november. Læs mere