2019
Nyheder

Bæredygtighed på dagsordenen

Miljøvenlige alterlys, bedre affaldssortering og udskiftning af plastickrusene til kirkekaffe. Det var nogle af aftenens bæredygtige emner, da Aalborg Nordre Provstis ERFA-gruppe for Grøn Kirke d. 21. marts holdt møde i Hals. 

Det er ikke kun i medier og politik, at miljø- og klimaudfordringer er på dagsordenen. Også folkekirken har fokus på grønne aktiviteter. Arkivfoto

Af Lene Høg

Alle snakker om bæredygtighed. Men hvordan kommer man konkret i gang med tiltag, der gør (kirke)livet lidt grønnere? Det har en ERFA-gruppe i Aalborg Stift sat sig for at finde ud af. 

Seks sogne er repræsenteret i ERFA-gruppen – herunder Sulsted Sogn, hvor Elisabeth Kristoffersen er menighedsrådsmedlem og formand for kirkegårdsudvalget. Hun startede i 2017 på opfordring forummet, hvor kirkens personale kan udveksle idéer til en bæredygtig hverdag. ERFA-gruppen mødes to gange om året, og det resulterer altid i noget frugtbart, fortæller Elisabeth Kristoffersen: 

- Der kommer mange idéer på bordet. Vi udveksler f.eks. helt konkrete tips til, hvilke vognmænd der findes på affaldsområdet, og hvor der er gode tilbud på bæredygtige produkter.

Læs også: Folkekirken skal have en stemme i naturdebatten

Menigheden bemærker det

I ERFA-gruppen sidder typisk to repræsentanter for hvert sogn: En graver og et menighedsrådsmedlem. Det giver en god debat, og emnerne samles løbende i et idékatalog, ligesom deltagerne er enige om at føre referat fra møderne, selvom det ikke er noget formelt krav. De kirker, der deltager i ERFA-gruppen, har arbejdet med Grøn Kirke i forskelligt omfang og tidsrum – men alle arbejder med mindst 25 ud af 48 bæredygtige tiltag, hvilket er et krav for at blive godkendt som Grøn Kirke. 

Også menigheden viser interesse for de nye grønne tiltag, fortæller Elisabeth Kristoffersen: 

- Folk er nysgerrige omkring Grøn Kirke – det bemærkes, når f.eks. kaffekopperne skiftes ud. Men jeg mener helt sikkert, der kan gøres mere 'reklame' for tiltagene. Det er jo stadig relativt nyt, så vi skal ud at fortælle noget mere om det.

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.

www.grønkirke.dk

Tiden moden til grønne tiltag 

I Aalborg Stift er der flere steder øget fokus på bæredygtige tiltag, og det betyder, at stiftet løbende udvider antallet af grønne kirker. Senest trådte Hasseris Kirke ind i det gode selskab som grøn kirke nummer 24 i Aalborg Stift.

Indsatsen for projekt Grøn Kirke falder i helt i tråd med den generelle dagsorden, hvor medierne har stort fokus på miljø- og klimaudfordringer og FNs verdensmål. Netop verdensmålene ligger da også til grund for Grøn Kirkes strategi 2018-20, der identificerer fem ud af de 17 verdensmål som særligt relevante for kirkens arbejde, herunder mål 7 (bæredygtig energi) og mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion). 

Det er ikke kun de praktiske tiltag, der er fokus på i Grøn Kirkes strategi. Grøn Kirkes tjekliste med 48 bæredygtige tiltag er fordelt på seks kategorier, herunder kirkens liv og informationsaktiviteter. I strategien står, at Grøn Kirke vil ”bidrage med teologiske perspektiver samt et religiøst-poetisk sprog, der italesætter naturen som andet og mere end en ressource samt mennesker som ansvarlige forvaltere af Guds skaberværk.” 

Læs mere på www.gronkirke.dk

FAKTA

  • Projekt Grøn Kirke udspringer af Danske Kirkers Råd, der repræsenterer forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer.
  • For at blive godkendt som Grøn Kirke skal man opfylde mindst 25 af de 48 punkter på tjeklisten.
  • I alt 200 danske kirker er aktuelt godkendt som Grøn Kirke.
  • Se den fulde liste over grønne kirker i Aalborg Stift her
  • Aalborg Stift har nedsat et udvalg, der arbejder med Grøn Kirke. Læs mere