2018
Nyheder

Støtte til familier er en del af folkekirkens DNA

Hos Center for Folkekirkens Familiestøtte mærker man stigende interesse fra forældre, der ønsker hjælp til at skabe et godt familieliv. Den form for hjælp er en del af folkekirkens DNA og en måde at blive en aktiv spiller i samfundet, mener centrets leder, Leif Sondrup.

Hos Center for Folkekirkens Familiestøtte mærker man stigende interesse fra forældre, der ønsker støtte til at skabe et godt familieliv. Den form for støtte er en del af folkekirkens DNA og en måde for Folkekirken at blive en aktiv og respekteret spiller i civilsamfundet, mener centrets leder, Leif Sondrup. 

Tiden synes indimellem at forsvinde et sted mellem fuldtidsjob, telefoner og tv. Den bliver knap, når børnenes lektier, legekammerater og fritidsinteresser skal passes. Og når det bliver svært at få brikkerne i hverdagens puslespil til at falde på plads i den moderne børnefamilie, kan den vigtige tid, hvor familierelationerne udvikles og styrkes, gå tabt.  

”Center for Folkekirkens Familiestøtte er sat i verden for at hjælpe forældre i ganske almindelige familier med at skabe bedre trivsel i familien, og derfor er vores fokus på relationerne mellem forældrene indbyrdes og mellem forældre og børn. Og der er ingen tvivl om, at behovet er der,” siger lederen af centret, Leif Sondrup, og peger på, at der er en stigning i antallet af provstier, der ønsker at tilbyde denne form for støtte til forældrene.  

For Leif Sondrup at se, er det helt naturligt, at folkekirken tilbyder støtte til familier som en del af det diakonale arbejde, som i det hele taget er en del af folkekirkens DNA og næstekærlighedsbudskab, understreger han. 

”Det diakonale arbejde – og heriblandt støtte til familier – er en måde at understøtte det, som præsten prædiker om søndagen. Diakoni har en helt central plads i kirken, og der er et stort behov for hjælp, samtidig med at mange gerne vil yde en indsats for andre,” siger Leif Sondrup. 

De vigtige relationer

Center for Folkekirkens Familiestøtte er udviklet af det diakoniudvalg, som blev nedsat af biskop Henning Toft Bro i Aalborg Stift i 2011. Udvalget blev søsat for at inspirere og opfordre til diakonalt arbejde, og blev – bl.a. via mange undersøgelser om børns manglende trivsel - optaget af relationers betydning for tryghed og trivsel i den almindelige børnefamilie, fortæller Leif Sondrup.  

”Der er ikke nogen enkel eller entydig forklaring på, hvorfor behovet er kommet, men de strukturer i samfundet, vi har i dag – blandt andet når det kommer til fordelingen mellem arbejdsliv og privatliv og vores store forbrug af skærme – kan have en betydning,” siger han og henviser til en stor europæisk undersøgelse, der har vist, at danske børn er blandt dem, der bruger mest tid på skærme i Europa. 

”Forskerne bag undersøgelsen påpegede, at børnene sidder så meget bag skærmen, fordi de gør det samme som forældrene, og når alle familiemedlemmer gør sådan, bruger man tid, som man i stedet kunne bruge på at være sammen og på den måde skabe bedre relationer og indgå i et familiefællesskab,” siger han. 

Vil forbygge mens problemerne er små

Blandt andet derfor handler den støtte, der bliver givet fra centret også ofte om at skabe gode vaner og strukturer i hverdagen. Hjælpen kommer ved at støtte op om forældrerollen og bistå forældrene med at være rollemodeller for deres børn. Fokusområderne i indsatsen kan være meget forskellig fra familie til familie og afhænger helt af forældrenes behov for støtte. Derudover gives tilbuddet uafhængigt af religiøs overbevisning. Men fælles for den støtte, Center for Folkekirkens Familiestøtte giver, er, at den er forebyggende. 

”Der er et stort behov for støtte til de familier, som ikke er så udsatte, at de hører til i offentligt regi. For at klargøre forventningerne til, hvad vi kan bidrage med, taler vi derfor også om, at vi yder ’nabohjælp’. Vi vil naturligvis gerne i kontakt med forældrene, mens både problemerne og børnene er små,” siger Leif Sondrup og fortsætter: 

”I vores samfund er det vigtigt, at vi bliver bedre til at hjælpe hinanden som medborgere. Med Center for Folkekirkens Familiestøtte tilkendegiver Folkekirken, at man ønsker at yde en aktiv indsats for at fremme bedre medborgerskab.”  

Kommuner og kirker skal arbejde sammen

Leif Sondrup peger også på, at når folkekirken går i retning af at opprioritere det diakonale arbejde – fx som med et tilbud som Folkekirkens Center for Familiestøtte – er folkekirken så at sige er vendt tilbage til sit udgangspunkt. 

”Det er ikke nyt med diakonale tilbud. Helt tilbage til tiden omkring Reformationen i Danmark har kirken haft et medansvar for socialområdet. Det diakonale arbejde har måske ikke har været så aktivt op i 70erne og 80erne, men nu vender det aktivt tilbage,” siger Leif Sondrup. 

Når folkekirken i endnu højere grad vil lægge vægt på det sociale arbejde, har man også en stor formidlingsopgave foran sig, mener Leif Sondrup. Men i den forbindelse er det vigtigt, at kommune og kirke kender mere til hinanden. En rapport fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde fra 2017 har nemlig vist, at de to instanser kender meget lidt til hinandens frivillige sociale arbejde.  

”Man lever hvert sit liv med frivilligt, socialt arbejde, og kender man til hinanden, er det tilfældigt. Derfor håber vi, at vi med Center for Folkekirkens Familiestøtte kan bidrage til at bygge bro mellem kommunale forvaltninger og institutioner og kirken. Samlet set vil det være en kæmpe gevinst for samfundet og for borgerne, hvis det kommer til at fungere bedre. Vi er stærkere og bedre, når vi lægger skuldrene sammen. ” 

Konkret ser Leif Sondrup gerne, at for eksempel skoler, sundhedsplejersker og dagtilbud kender til mulighederne for støtte hos Center for Folkekirkens Familiestøtte og henviser forældrene videretil dem: 

”De familier, der benytter sig af vores tilbud, er positive, glade og tilfredse med den støtte, de får. Derfor er det også bestyrelsens plan, at vi skal nå ud med vores tilbud til endnu flere provstier og stifter. Allerede nu er vi nået til Aarhus Stift og Viborg Stift. Behovet for støtte til forældre er der alle steder i hele Danmark,” vurderer han.