2018
Nyheder

Nyfødt initiativ i Aalborg

Gravide eller nybagte forældre i Aalborg Stift kan nu bestille samtale med en præst på det regionale jordemodercenter. Et tilbud, der med succes har eksisteret i Randers det sidste 1½ år og nu også ser dagens lys på Aalborg Jordemodercenter.

Sognepræst Therese Strand Kudajewski tilbyder svangresamtaler i Sundhedens Hus i Aalborg. Foto: Lene Høg

Af Lene Høg

- Therese kunne spejle min fortælling på en ny måde, så jeg fik sat ord på den smerte, sorg og angst, jeg havde oplevet under den dramatiske fødsel og tiden omkring den. Hun åbnede mine øjne for vigtigheden af at give tid og plads til at 'lade såret hele'. Og lod mig forstå, at det, jeg oplevede, var en fuldstændig naturlig reaktion på et traumatisk forløb – jeg behøvede ikke at skulle 'fikses'.

Sådan siger 31-årige Line, der er en af de kvinder, som har benyttet tilbuddet om en svangresamtale med en præst på Aalborg Jordemodercenter. Efter en akut indlæggelse i 34. uge på grund af svangerskabsforgiftning, og en kompliceret fødsel med efterfølgende indlæggelse af deres nyfødte søn efter et akut kejsersnit, havde hun og hendes mand fået en hovedkulds start på livet som nybagte forældre. 

Mødet med et menneske, der lytter

Line, som både i krop og sind var udbrændt oven på det opslidende forløb, følte et enormt pres i sin nye rolle som mor og samtidig en skam over ikke blot at være lettet og lykkelig. Ved en efterfødselssamtale hos jordemoderen brød hun helt sammen og fik her tilbudt muligheden for et møde med Therese, sognepræst og initiativtager til tilbuddet om svangresamtaler på jordemodercentret. Line tog imod, selvom hun næsten ikke følte, hun havde overskud til samtalen:

- På daværende tidspunkt befandt jeg mig i et dybt hul af afmagt og angst – kræfterne var simpelthen bare brugt op. Derfor havde jeg faktisk heller ingen forventninger til samtalen, da jeg ankom stresset og fortravlet. Men Therese skabte et rum om vores samtale, hvor jeg kunne føle mig tryg. Jeg mærkede med det samme, at her var et varmt og kærligt menneske, klar til at lytte. 

Samtale med helende effekt

Det teologiske var for Line en slags grundsten i samtalen, fordi den drejede sig om store temaer som liv, død, angst, ensomhed, sorg, afmagt, kærlighed og håb. Præsten hjalp hende med at sætte tankerne ind i en ramme og styrke troen på noget universelt helende. Line beskriver samtalen som et vendepunkt, og en uge efter kom hun igen til en samtale sammen med sin mand. Hun har efterfølgende udvekslet mails med Therese og – på hendes anbefaling – skrevet sin historie ned. Line har i dag fundet fodfæste i tilværelsen igen, men overvejer også i fremtiden at tage en snak med en præst, når livet som nybagt mor viser sig svært.

Kompleks og krævende moderrolle

Det er sognepræst Therese Strand Kudajewski, som står bag initiativet med sjælesorgssamtaler med gravide – både i Randers og Aalborg. Begge steder har hun en fast, ugentlig træffedag på jordemodercenteret. Her holder hun samtaler af cirka en times varighed med gravide eller nybagte mødre/fædre. 

Samtalerne handler typisk om de livsspørgsmål, der melder sig med det kommende forældreskab: Kan jeg bære ansvaret? Hvordan vil jeg være som forælder? Hvad nu, hvis det slet ikke går som forventet? Måske har kvinden tidligere i sit liv mistet sin mor, og nu hvor hun selv er blevet mor aktualiseres tabet, så sorgen og savnet melder sig med fornyet styrke. Therese oplever, at de gravide kvinder ofte føler sig meget ensomme med deres tanker: 

- Den moderne moderrolle er både kompleks og krævende. Tit føler kvinderne et stort forventningspres og en afmagt, hvis tingene ikke går som planlagt. Skyld er blevet et centralt tema, og kvinderne er hårde ved sig selv. Det bliver ubærligt at stå ene med alle tankerne. Her kan samtalen hjælpe med at gøre det ubærlige til at bære. En samtale tager altid udgangspunkt i den enkelte kvinde (eller mands) oplevelser og tanker og kan forløbe vidt forskelligt, forklarer Therese og uddyber:

- Nogle gange slutter samtalen med en bøn, hvis den gravide/barslende ønsker det. Men tilbuddet om en samtale henvender sig både til religiøse og sekulære, og der er ingen facitliste for samtalens forløb – heller ikke for, hvordan tro og religiøsitet bringes i spil.

To forskellige sprog

Netop fordi muligheden for at samtale med præst nu kan lade sig gøre, når man alligevel lægger vejen forbi jordemodercenteret, benytter flere gravide sig af tilbuddet. Men hvad betyder det for præsten, at hun kan møde de gravide/barslende her frem for i kirken? Therese siger:

- Her på jordemodercenteret er præsten både synlig og tilgængelig for flere mennesker. Her kommer kvinderne for at gå til kontroller m.v., og der kan etableres en kontakt via samarbejdet med jordemødrene, som ellers ikke ville være mulig i tyndt befolkede landområder. Og så mener jeg frem for alt, at parløbet med jordemødrene er rigtigt vigtigt. Vi tilbyder to forskellige slags sprog, så at sige – og man kan have brug for begge dele som gravid eller nybagt forælder.

Stærkt samarbejde med jordemodercentret 

Chefjordemoder på Aalborg Jordemodercenter, Sandra Bang-Schnack, hilser også initiativet velkommen:

- Aalborg Jordemodercenter har et målrettet fokus på tidlig støtte til de gravide samt familierne. Alle, der kommer til jordemoder taler ved første jordemoderbesøg med familien om livsforhold fra fortid, nutid og fremtid, som alle er relateret til familiedannelsesprocessen. Når den gravide/parret oplever at være særlig udfordret, er det vigtigt, at parret tilbydes ressourcestøttende hjælp tidligt. Her ser vi præsten, som en relevant aktør at kunne bringe i spil, siger Sandra Bang-Schnack og fremhæver præstens indsigt i eksistentielle emner som helt central:

- Vi oplever, at mange gravide og partnere har tanker om livet samt eksistensen, som blandes med følelser, der ofte er ambivalente. Som jordemødre er vi vant til at tale med parrene om eksistentielle emner, og vi ser det som en styrke at kunne foreslå parret en samtale med en præst, da præsten i dialogen har redskaber til at komme et par lag dybere i de eksistentielle emner. 

Ønske om udvidelse af samarbejdet

Chefjordemoder Sandra Bang-Schnack peger også på styrken i samarbejdet mellem kirke og region og ønsket om en fortsat udvidelse af samarbejdet:  

- Det giver jordemødrene rigtig meget at samarbejde med præsten. Vi har igennem mange år haft et tæt og godt samarbejde med hospitalspræsten på Aalborg UH, eksempelvis relateret til de få forældre, der oplever at døden kommer meget tæt på under fødslen, hvis barnet er meget sygt. Det er en stor glæde, at vi udvikler på dette samarbejde ved også at kunne tilbyde præstesamtaler før og efter indlæggelse på hospitalet.

Om svangresamtaler på jordemodercentrene

  • Sognepræst Therese Strand Kudajewski er idékvinden bag samarbejdet.
  • Tilbuddet opstod i foråret 2017 på Randers Jordemodercenter, i et samarbejde med den jordemoderfaglige ledelse på Regionshospitalet Randers.
  • Dorte Sørensen, hospitalsprovst i Aarhus og Viborg stift, har været fødselshjælper for initiativet.
  • I efteråret 2018 startede samtalerne på Aalborg Jordemodercenter.
  • Alle gravide/barslende ved jordemodercentret tilbydes samtale med præsten.

Om Therese Strand Kudajewski

Therese Strand Kudajewskis samarbejde med jordemoder-sektoren startede allerede tilbage i 2015. Her kom hun i kontakt med PhD-studerende inden for sundhedsforskning, Christina Prinds, som forskede i kvinders eksistentielle overvejelser i forbindelse med at blive mor. Under en selvfinansieret studieorlov dykkede Therese ned i fænomenet fra en teologisk synsvinkel og fik efterfølgende sammensat en stilling, hvor cirka halvdelen af hendes tid som præst går med at tilbyde samtaler på jordemodercentrene og udvikle tilbuddet om præstesamtaler til gravide. Den anden halvdel af tiden er hun sognepræst i Store Brøndum, Siem og Torup pastorat.