2018
Nyheder

”Nærvær kan ikke skabe mirakler, men næsten”

Når klokken i disse dage ringer ind fra sommerferie, sidder gymnasiepræsterne klar til at tilbyde eleverne noget, ingen andre kan. Det mener gymnasiepræst Caris Elkjær Trads Johansen.

Gymnasiepræsterne er en del af stiftets stab af præster med særlige funktioner. Foto: Christian Roar Pedersen

Af Marie Hoehl Tolstrup

Terminsprøver, venskaber og overgangen fra ung til voksen. Gymnasietiden rimer på både forventningspres og en rivende personlig udvikling. For mange gymnasieelever kan vejen forbi gymnasiepræsten være en hjælp til at finde fodfæste i en tid, der ofte er præget af usikkerhed og bekymringer for fremtiden.

- De unge kommer og vil tale om alt fra kærestesorger til problemer i hjemmet, fortæller Caris Elkjær Trads Johansen, gymnasiepræst på Støvring Gymnasium og tovholder for gymnasiepræsterne i Aalborg Stift, der tilbyder sjælesorgssamtaler på 10 gymnasier i stiftet. 

Caris Elkjær Trads Johansen peger på ét emne, der i særlig grad optager de unge: 

- Der er mange overvejelser omkring gymnasietidens afslutning. Usikkerheden ved at klassen, der har været den sikre base i de tre år, man er blevet til som menneske, splittes, og de unge spredes for alle vinde.

Tavshedspligten tæller

Gymnasiepræsten tilbyder samtaler under tavshedspligt, ganske anonymt og uden at skulle melde tilbage til institutionen. Og netop dette taler til de unge, der får mulighed for at åbne op, uden der bliver 'sladret' til andre.

- Præsten bliver bogstaveligt talt den skulder, de unge kan læsse af på. Også uden at frygte, at det sagte kommer videre. Det er et risikofrit rum at bevæge sig ind i, forklarer Caris Elkjær Trads Johansen og uddyber:

- En sagsbehandler, studievejleder eller psykolog journaliserer og registrerer. Det gør præsten ikke. Hos præsten kan du tale frit og alt, du har sagt, forbliver i det lukkede, fortrolige rum. Det er der en stor tryghed i. For dermed forandres den verden, den unge kender og er fortrolig med ikke – hvor kaotisk og rodet den end måtte være. 

Tanker om fremtiden og et nyt liv væk fra klassekammeraterne fylder meget hos de unge gymnasieelever. Arkivfoto.

Bibelen blot en referenceramme

Men hvad er det lige en præst kan tilbyde gymnasieeleverne, når følelsen af at stå alene i verden rammer?

Ifølge Caris Elkjær Trads Johansen er nærvær og tid de vigtigste ingredienser i samtalen med de unge. 

- Vi samtaler om emnet, afsøger og finder så måske frem til en vej ud af den blindgyde, som den unge føler, han/hun er havnet i. Det handler om samtale, tid og nærvær. De tre ting er en mangelvare i denne digitale tid. De udvirker ikke mirakler, men næsten, siger hun og pointerer, at de unge ikke bliver påduttet hverken bøn eller bibel.

- Jeg har endnu aldrig haft Bibelen eller salmebogen fremme. Men det sker af og til, at jeg får associationer til en fortælling i Bibelen, og så spørger jeg, om den unge kender den pågældende fortælling. Det gør de ofte. Så taler vi om ligheder og forskelle, og den unge ser pludselig sig selv og sit eget liv spejlet i en bibelsk fortælling. Denne spejling kan ofte være medvirkende til, at den unge ikke føler sig helt så alene i det dilemma han/hun står i, for når det også er en problematik, man kendte omkring år 100 – ja, så er der intet farligt i den, fortæller Caris Elkjær Trads Johansen og uddyber:

- Situationen kan fortsat være træls, men den bliver på forunderlig vis lidt lettere at bære. For dels bærer jeg nu med, og i en eller anden forstand giver det, at ens fortælling er spejlet i Bibelen, nye kræfter. Man er knapt så underlig.

'Hvadermeningen?' er et tværfagligt forløb, hvor gymnasieelever kommer i dialog med anerkendte forskere fra naturvidenskab, filosofi, religion og teologi. Næste forløb d. 6.-8. november 2018 i Folkekirkens Hus er fuldt booket. Læs mere på www.hvadermeningen.nu 

Et ekstra perspektiv i undervisningen

Samarbejdet mellem kirke og gymnasium har flere år på bagen og udover sjælesorgssamtaler med eleverne, fungerer gymnasiepræsten også som en ressource i undervisningen. Præsten kan nemlig bidrage med et særlig perspektiv på nogle af de temaer, der er fokus på i gymnasiet.

Caris Elkjær Trads Johansen fremhæver initiativet ’Hvad er meningen?’, som et af de brobygningsprojekter, der møder stor tilslutning på gymnasierne i Aalborg Stift.

- 'Hvad er meningen?’ er en kæmpe succes, som ikke alene kan være, men er medvirkende til at skabe mødeplatforme gymnasierne og præsterne imellem. Gymnasierne oplever, at kirken har en anden vinkel at bidrage med i forståelsen af skabelse, dannelse og sandhed og kan komme med brugbare inputs i forhold til etik og filosofi, siger Caris Elkjær Trads Johansen.


FAKTA

Gymnasiepræsterne i Aalborg Stift

Gymnasiepræsterne står til rådighed som et folkekirkeligt tilbud til de studerende ved de almene gymnasier i Aalborg Stift. Præsterne tilbyder samtaler under tavshedspligt, ganske anonymt og uden at skulle registrere eller melde tilbage til institutionen. Præsterne er fleksible, har ikke lange ventelister og kan kontaktes uden for gymnasiets øvrige åbningstid. Herudover fungerer gymnasiepræsten også som mulig ressourceperson i undervisningssammenhænge.

Gymnasiepræsterne er en del af stiftets stab af præster med særlige funktioner. Formålet er helt overordnet at være der, hvor mennesker er.

 

VIL DU VIDE MERE? 

Læs mere om stiftets gymnasiepræster her

Læs mere om præster med særlige funktioner her