2018
Nyheder

100 år for fred

Søndag d.11.november markerede kirker landet over 100-året for 1.Verdenskrigs afslutning. I Vor Frelsers Kirke var både menighed og militær mødt talstærkt op. 

Repræsentanter fra Garnisonen i Aalborg, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og Flyvevåbnet deltog søndag i mindegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke. Foto: Lars Horn/Baghuset (tryk for flere billeder) 

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Foto: Lars Horn/Baghuset

Vi havde haabet, at Vaabenstilstanden skulde indtræde den 9. Dette blev ikke til noget, heller ikke den 10., men endelig den 11. November.

 

Mine Kammerater fortalte mig bagefter, hvordan det var gaaet for sig ude i Stillingen. Lige før 11 sprang Franskmændene op og blæste af. Paa Slaget 11 faldt det sidste Skud. Allerede Kl. 9 havde Tyskerne faaet Ordre til ikke at skyde mere. Men det var, som om de ikke rigtig stolede paa, at det var Alvor. Da de nu mærkede, at der intet Skud faldt mere histovre, sprang de op, kastede Geværerne fra sig, Franskmændene ligesaa, og saa styrtede de over mod hinanden og tog hinanden om Halsen. Et bevæget, gribende Øjeblik! Ingen kan næsten fatte dette Øjebliks Alvor og Storhed. 

 

Fra den ugudeligste til den frommeste Mand lød et dybt Hjertesuk og et:
 „O Gud ske Lov, Krigen er forbi!”

Peter Poulsen i “Til kamp, til kamp! En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen” (1924)

Af Marie Hoehl Tolstrup

- Vi skal i dag mindes 1. Verdenskrig og dens millioner af ofre. Det skal vi for at undgå at begå den samme fejl én gang til!

Det er søndag i Aalborg, og med disse ord indleder sognepræst Søren Dosenrode søndagens prædiken i Vor Frelsers Kirke, der i dagens anledning er fyldt med uniformsklædte besøgende og fanebærere. Anledningen er 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning.

Verden blev aldrig den samme

- 1. Verdenskrig er en af de vigtigste begivenheder i moderne historie. Mellem 9 og 11 millioner soldater faldt, og omkring 8 millioner civile døde. 6577 dansksindede sønderjyder, der var tvunget til at kæmpe for et andet land, faldt også. Det svarer til hele Svenstrups befolkning i dag ... plus lidt til. Verden blev aldrig den samme efter den krig, fortæller Søren Dosenrode om baggrunden for dagens kirkelige markering af Den Store Krigs afslutning. 

I sin prædiken dedikerede præsten gudstjenesten til at mindes de mange danskere, der faldt under 1. Verdenskrig, op igennem årene frem til i dag:

- Nogle er faldet, nogle er blevet såret på legeme og sjæl. Dem skal vi mindes i dag, lød det fra præsten med tanke på de mange danske soldater, der fortsat kæmper for fred ude omkring i verden. 

Vigtigt for fremtiden at huske fortiden

Familien Panduro Justesen, med datteren Mathilde og veninden Emilie, var blandt deltagerne i søndagens mindegudstjeneste. Pigerne er i gang med konfirmationsforberedelserne - og ifølge Mathildes forældre er det meget vigtigt, at de unge også lærer af verdenshistoriens store begivenheder: 

- Det er vigtigt for de unge at kende historien og høre, hvor omfangsrig 1. Verdenskrig var. I en verden med fortsat krig og utryghed er det så super vigtigt med fokus på næstekærligheden. Det er godt at opleve, at kirken med arrangementet i dag husker os alle på dette.

Familien Panduro Justesen med datteren Mathilde og veninden Emilie ser kirkens markering af 1. Verdenskrigs afslutning som en god anledning til at give de unge et vigtigt indblik i historien. Foto: Lars Horn/Baghuset

Mere om ...

11. november 1918

I 1918, den 11/11 kl. 11, indtrådte den våbenhvile, der blev afslutningen på 1. Verdenskrig. Man håbede, at 1. Verdenskrig var ’krigen, der endte alle krige’. Sådan blev det ikke. Men mange kirker ser stadig d. 11. november 1918 som en fredens dag. Dagen bliver markeret i hele Europa, og i Danmark ringer kirkeklokkerne over hele landet for at markere 100-året for krigens afslutning.