2018
Nyheder

Landemode 2018 

Fredag d. 28. september afholdt Aalborg stift Landemode med offentlig gudstjeneste i Aalborg domkirke, Budolfi Kirke. 
Se billederne herunder. 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Præster i procession er en fast tradition ved Landemodegudstjenesten. Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Foto: Christian Roar Pedersen 

Biskoppens Landemodeberetning

Efter gudstjenesten i Budolfi Kirke aflagde biskop Henning Toft Bro vanen tro sin beretning om årets gang i stiftet. Strukturdebat, arbejdsmiljø og samarbejdet mellem kirke og civilsamfund var nogle af de emner, biskoppen berørte i sin tale. 

Foto. Christian Roar Pedersen

Læs hele biskoppens Landemodeberetning her

Om Landemodet

Hvert år afholder Aalborg Stift Landemode, som ved kgl. resolution er fastsat til at skulle finde sted den sidste fredag i september måned. Landemodet indledes med offentlig gudstjeneste i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke. 


Landemodet er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og Stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang i Stiftet. Næste års stiftspræstemøde drøftes, ligesom der redegøres for årets stiftsbog, der udkommer til advent.


Der er tradition for, at så mange af Stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster.


Ordet 'Landemode' har rødder i det gammeldanske ord for møde, mot.