2018
Nyheder

Fortællinger fra det uperfekte moderskab

Præst Lotte Lyngby har taget livtag med moderskabet i sin bog ”Den mor jeg var”, hvor hun ser tilbage på sit liv som mor. Undervejs spejler hun sig i mødrene i Bibelen og lader det tunge og det svære få plads.

Lotte Lyngby

"Der ligger en eksistentiel skyld i at blive mor," siger Lotte Lyngby, der har skrevet en bog om den svære rolle som mor.

”At være mor er det bedste og det værste, som er hændt mig. Det begyndte engang, og det holder aldrig op.” Sådan skriver præst Lotte Lyngby i sin aktuelle bog ”Den mor jeg var”. I bogen ser hun tilbage på sit moderskab, der startede for 24 år siden, da hendes søn og kort tid efter datter blev født. Og bogen blev først og fremmest skrevet ud fra en indre trang, fortæller hun.  

”Når den så ikke blev liggende i skrivebordsskuffen, er det fordi, jeg tænker, at det at være mor er et lod, vi alle har del i - ikke fordi, jeg er ekspert i at være mor. Tværtimod mener jeg, der er brug for de uperfekte fortællinger, fordi min erfaring fra præstesamtaler med mødre er, at vi stiller meget store krav til os selv,” siger Lotte Lyngby.

Frem for mødres billeder af nybagte boller, pletfrie sofaer og ryddelige stuer på sociale medier, er der brug for ærlig snak om, hvordan det også er at være mor, mener hun:

”For mig har der været utrolig megen glæde forbundet med at være mor, men på denne bogs sider er det mest det tunge og det svære, der har fået plads, for der er ikke brug for flere skønmalerier. Derudover tror jeg også, at vores børn kan lære af vores fejl og mangler” 

Spejler sig i Bibelens mødre 

Bogen er bygget op som en kontinuerlig fortælling om Lotte Lyngbys moderskab, hvor hun blandt andet fortæller om sine fødsler, om børnenes første år, deres start på institutionslivet og til sidst befinder sig i nutiden, hvor hendes børn er blevet teenagere. En vigtig del af bogen er, at Lotte Lyngby inddrager Bibelens mødre undervejs. Hun bruger dem blandt andet for ikke at gøre bogen, hvor hun afholder sig fra at omtale sine børn ved navn, for privat, men også af en anden vigtig årsag: 

”Jeg synes, de bibelske mødres historier viser, at de svære situationer, man kan stå i som mor, er almenmenneskelige. Man kunne have fundet mange andre moderskikkelser at trække på, men som præst er Bibelen det mest relevante og interessante for mig, og jeg har ikke før set mødrene i Bibelen brugt på den måde,” siger hun og fortsætter:  

”Mødrene er langt fra dem, der fylder mest i Bibelen, men de er der, og det var godt for mig at kunne spejle hjørner af min historie i deres.” 

Et eksempel er Moses’ moder, der lagde ham i en sivkurv og lod den drive ned ad Nilen. Det lyder voldsomt, men hun gjorde det af kærlighed. Kun ved at håbe på, at et par fremmede hænder ville gribe kurven og tage vare på sønnen, kunne hun redde ham fra Faraos befaling om at dræbe alle jødiske drengebørn. 

”Selvom det ikke er den eksakte situation, jeg har ikke stået i, kan jeg spejle mig i de følelser, Moses’ moder må have haft, fordi jeg også selv måtte overlade sine børn til fremmede, da de startede i dagpleje og institution. Det voldte mig store kvaler at give slip, og derfor blev det måske også svært for børnene at lære at give slip,” siger hun.  

Læsere føler sig genkendt

Netop det, at se tilbage og overveje om man har begået fejl, er også en del af moderskabet, mener Lotte Lyngby. 

”Der ligger en eksistentiel skyld i at blive mor og måske også i at blive far - det ved jeg ikke. Men jeg ved, at skyldfølelsen ikke bliver mindre med tiden. I takt med at børnene bliver større, får de forskellige udfordringer, og så vil mange begynde at tænke over, om der var noget, de kunne have gjort anderledes,” siger hun og fortæller, at hun allerede har fået en del reaktioner fra læsere, der føler sig genkendt i beskrivelserne af bekymring og afmagt. 

”Jeg har altid bakset med en bekymring for mine børn - også grundløst - men der skal så lidt til for, at bekymringen bliver vakt igen. Den sidder i krop og sjæl, og langt hen ad vejen har jeg tænkt, jeg skulle lægge den fra mig. Men i bogen skriver jeg mig frem til, at bekymring er en del af kærligheden,” siger Lotte Lyngby. 

Andre har trådt i samme spor

Ifølge hende er bekymring blot en af de følelser, der slider på mødre. Og udover at se en aflastning i at andre mødre har stået i svære situationer, hvor de har skullet tage vare på børn og træffe hurtige beslutninger, hjælper Bibelens mødre hende også på andre punkter: 

”Som troende finder jeg en hvile i at blive mindet om, at mine børn ikke kun er mine, men også Guds. Så der, hvor jeg kommer til kort, må jeg tro på, der er kræfter, der er større end mine, og det minder mødrene i Bibelen mig om,” siger hun.       

Blå bog Lotte Lyngby

Født 1968 og mor til en datter på 23 og en søn på 24. Bor i nærheden af Staun vest for Nibe sammen med sin mand Bo, der har fire børn - de fleste af deres børn er flyttet hjemmefra. Uddannet teolog fra Aarhus Universitet og fagjournalist fra Journalisthøjskolen. Arbejder som freelancepræst og er præstevikar i forskellige sogne. Har desuden blandt andet været hospitalspræst og undervejs udgivet bøgerne ”Kære Martha – ord om Gud til et liv med stress” og ”En af den slags morgener” med flere.