2018
Nyheder

Folkekirken satser på sommerlandet

Antropolog skal styrke kirkens tilstedeværelse blandt feriegæster. Menighedsrådene i Aalborg Stift bidrager med erfaringer.

Der er 7,4 millioner overnatninger i ferieboliger Nordjylland alene.

Folkekirkens vil have fat i feriegæsterne i det danske sommerland. For to år siden blev der ansat en sommerlandspræst i Skagen. Samme år fik Ribe Stift sin første sommerlandspræst.

Nu skal ny undersøgelse klarlægge kirkens rolle i sommerlandet.

Marianne Houmøller er netop ansat i en projektstilling ved Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter, hvor hun skal indsamle viden om kirken i sommerlandet. Det er en viden som skal kunne anvendes af de enkelte menighedsråd både i de tre stifter, Aalborg, Viborg og Ribe, og i resten af det danske sommerland. 

Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter har det faglige ansvar og skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder. 

”Vores nye projektmedarbejder får en central rolle i forhold til at sikre et solidt fundament for ikke bare konkret lokale kirkelige aktiviteter, men skal også være med til at bidrage til en øget opmærksomhed på både sogne-, provsti og stiftsniveau” siger Ribe Stifts biskop Elof Westergaard.

”I en tid med en ændret demografisk struktur og en stærk tradition for at tilbringe ferier i f.eks. sommerhusene, er det vigtigt at vi får mere viden om de muligheder og udfordringer, der er for kirken i sommerlandet” fortsætter biskop Elof Westergaard 

Marianne Houmøller er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, og har i forbindelse med sine studier udført feltarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Hun har også en mangeårig tilknytning til kirken, senest Gellerup kirke i Aarhus. Marianne Houmøller-Jørgensen er således solidt funderet både i forhold til det kirkelige landskab og i forhold til den antropologiske metode. 

”Vi ser meget frem til samarbejdet med Marianne Houmøller og har store forventninger til resultaterne af undersøgelsen af Kirken i sommerlandet” siger biskop Elof Westergaard  

Der er 7,4 millioner overnatninger i feriehuse, hoteller og campingpladser i alene i Nordjylland hvert år.