2018
Nyheder

Aalborg Stift på studietur

Onsdag d.10.oktober drog biskop Henning Toft Bro, provstekollegium samt to stiftsjurister til Genève. Formålet var dels at besøge de kirkelige og internationale institutioner, dels at besøge den danske menighed.

Af provst Thomas Reinholdt Rasmussen

Besøg i Det lutherske Verdenssamfund

I Det lutherske Verdensforbund mødtes man med generalsekretær Dr. Martin Junger, som levende og vidende fremlagde forbundets arbejde. Et væsentlig emne i den økumeniske samtale er præsteembedet, og her slog Junger fast, at man ikke fraviger kravet om kvindernes adgang til ordination og præsteembede for eventuelt at komme tættere på en konsensus. Mødet med Det lutherske Verdensforbund var meget oplysende, og der blev knyttet nye kontakter og taget ny viden med hjem. Det samme kan siges om mødet med Kirkernes Verdensråd, hvor der blev givet en grundig orientering og samtale om Rådets arbejde.

Biskoppen prædikede i Genève

Biskop Henning Toft Bro prædikede i den danske menighed i Genève, og der blev også her efterfølgende tid til en samtale om være en lille menighed i et meget mangfoldigt samfund. Der blev også tid til et besøg i FN. Turen sluttede søndag med gudstjeneste i den engelsktalende lutherske menighed i Genève, hvilket var en stor oplevelse. Menigheden består af mange forskellige nationaliteter, og i løbet af gudstjenesten læses og synges der også på forskellige sprog. Men trods dette var gudstjenesten helt genkendelig med en luthersk liturgi. Også her deltog biskoppen med læsning og nadveruddeling.