2017
Nyheder

Vil give børn nærvær

I Asaa har frivillige voksne skabt et hyggeligt værested for byens børn.

10-årige Victoria Hedegaard Christiansen er glad for at komme i Fristedet, som drives af engagerede frivillige voksne. Kirsten Hylander, pensioneret pædagog, er én af initiativtagerne.

Godt 20 børn hygger sig hver onsdag eftermiddag i Fristedet, Skippergade 10, i Asaa. Det er Asaa kirkes menighedsråd, der har taget initiativ til at skabe et samlingspunkt for børn i 0.-4. klasse. Fristedet er ikke en pasningsordning, men et tilbud om at være en del af et fællesskab, som ikke er andre steder.

“Fristedet er ikke en institution, men et sted hvor børnene kan komme og hygge sig med andre. Vi vil rigtig gerne række en hånd ud i lokalmiljøet og være kirke uden for kirken,” fortæller Kirsten Hylander, som er én af tovholderne.

I Fristedet kan børn møde op og være sammen med andre børn og måske knytte venskaber på tværs af årgange. De kan også møde interesserede voksne, som lytter og engagerer sig i dem.

“Børnene skal mærke nærvær og interesse fra os voksne, og der skal være plads og rum til lige nøjagtig det, de har lyst til. Vi vil gerne være noget for børnene, skabe et hjemligt fællesskab ud fra værdierne tryghed, rummelighed og nærvær,” uddyber Kirsten Hylander.

Der er pt. tilknyttet 8 frivillige.

Vil give børn muligheder

I Fristedet er der ikke mange planlagte aktiviteter, i stedet lytter de voksne opmærksomt til børnenes behov. For de, der har brug for det, er der tilbud om lektiehjælp, men typisk lyder efterspørgslen på madlavning, at spille musik eller kreative sysler som at male eller sy.

““Jeg kan rigtig godt lide at gå herover efter skole. Jeg elsker især at lave kreative ting”, fortæller 10-årige Victoria Hedegaard Christiansen, som denne eftermiddag bruger det meste af tiden på at male tegninger til sin mor. Ofte er hun der frem til lukketid.

Victoria går i 3. Klasse på Asaa skole. Når skoledagen slutter, går hun normalt hjem. Men ikke længere om onsdagen, hvor Fristedet holder åbent. Og det er hun ikke alene om. Faktisk er flere af børnene i Fristedet ikke tilmeldt skolens fritidsordning og er derfor typisk alene hjemme indtil forældrene kommer fra arbejde. Kirsten Hylander glæder sig over, at denne gruppe børn har fundet vej til Fristedet.

I takt med at vejret bliver bedre vil de frivillige arrangere oplevelser uden for.

“Så kan vi introducere børnene til andet, der findes i deres nærmiljø,” siger Kirsten Hylander og forklarer, at man fra menighedsrådets side gerne vil støtte børnene i at udvide deres muligheder.

“Vi tager udgangspunkt i hvad, der optager børnene, men vil også gerne give dem oplevelser, som kan knytte nye bånd,” slutter hun.