2017
Nyheder

Universitetshospital får kirkerum

Ny aftale sikrer rum til gudstjeneste, koncert og foredrag centralt på nyt hospital i Aalborg.

Biskop Henning Toft Bro annoncerer nyt gudstjenesterum på universitetshospital i sin landemodeberetning. Læs beretningen nedenfor.

Biskop Henning Toft Bro annoncerer nyt gudstjenesterum på universitetshospital i sin landemodeberetning. Læs beretningen nedenfor.

Af Christian Roar Pedersen

Når det nye universitetshospital i Aalborg står færdig, vil patienterne kunne gå til gudstjeneste, koncert og foredrag på centralt torv. En ny aftale sikrer nemlig et gudstjenesterum på det nye hospital. Det afslørede biskop Henning Toft Bro i sin årsberetning på det årlige landemode i dag.

Gennem et par år har stiftets sygehuspræster, domprovst Niels Christian Kobbelgaard og biskop Henning Toft Bro været i dialog med både regionspolitikere og embedsmænd i arbejdet på at få etableret et gudstjenesterum på det nye hospital. 

I sin årsberetning siger biskoppen: 

”Den glædelige nyhed er, at det er lykkedes at komme frem til en fælles forståelse både for etablering af gudstjenesterummet, dens placering på sygehuset og den økonomisk side af sagen. Det er nemlig således, at det er Folkekirken i Aalborg stift, der skal finansiere rummet og rummets indretning. Det er nu ved at være på plads, og jeg vil gerne udtrykke både taknemlighed over og tak for muligheden for at få dette gudstjenesterum. Rummet er, som ordet antyder, et rum for gudstjeneste og personlig andagt, og rummet udstyres både med altertavle, alter og døbefont, altså en fuld funktionel kirke. 

Da gudstjenesterummet ligger ved siden af et torv, og da der etableres foldedør mellem rummet og torvet, bliver der også mulighed for, at rummet kan anvendes i forbindelse med foredrag og koncerter og fællesskaber der rækker ud over det vi kan kalde daglig brug. 

Eller sagt på en anden måde: vi forsøger at overføre tankerne fra Folkekirkens Hus om at komme ud på torvet, fordi vi gerne vil være til stede både som kirke og som folkeligt hus. Og i nævnte rækkefølge.”

Gudstjenesterummet har et foreløbigt budget på kr. 10 millioner.

Aalborg Universitetshospital ventes færdigt i 2020. 

Torvet på Nyt Aalborg Universitetshospital. (Illustration: Konsortium Indigo)

Landemode
Landemodet er en gammel kirkelig institution tilbage fra 1618, hvor biskoppen, stiftsamtmand og provster mødes, og stiftets økonomiske og andre anliggender forhandles. Landemodet indledtes med en gudstjeneste, hvor Lise Lundgren og Line Skovgaard Pedersen blev kreeret som nye provster i henholdsvis Bønderslev og Sydthy provstier. Efter gudstjenesten var der frokost i Folkekirkens Hus, hvor biskoppen aflagde sin årsberetning for de 120 fremmødte præster og provster.

Se fotoserie fra landemodet her...

Læs biskoppens landemodeberetning i sin fulde længde her