2017
Nyheder

Samtaler med præsten kan rumme alle livets spørgsmål

En sjælesorgssamtale er ikke kun om sorg, men kan handle om alle former for eksistentielle spørgsmål, fortæller sognepræst Kirsten Staghøj Sinding.

"Vi har et menneskesyn, der siger, at det er et helt menneske, vi står overfor, selvom det menneske er fyldt med kaos," fortæller Kirsten Staghøj Sinding.

Af Louise Graa Christensen

For præst i Sct. Hans/Sct. Olai sogne og konsulent i Aalborg Stift, Kirsten Staghøj Sinding, er ”sjælesorgssamtale” et lidt gammeldags ord. For hvad betyder det egentligt helt præcist? Hvis man taler om sjælesorg, vil det ofte være i sammenhæng med sygdom og død, men sådan en snak dækker over meget mere, mener hun.

”Sjælesorgssamtaler er en vigtig del af kirkens diakonale arbejde, og de kan handle om meget andet end sorg. De kan fungere som en hjælp til at navigere i livet, når man står i en situation, hvor man har brug for en fortrolig samtalepartner,” siger hun. 

Kirsten Staghøj Sinding fortæller, at de snakke, hun som præst har, kan handle om de helt store eksistentielle kriser: hvor alting ser sort ud, men også ofte omhandler mere konkrete ting såsom uddannelsesvalg, parforhold og familieliv. De behøver heller ikke at være knyttet til en kirkelig handling. 

”Samtalerne kan bruges i alle de situationer, hvor man bakser med sit liv. I dag er der så mange krav og forventninger – både dem vi har til os selv og til andre samt alle dem, andre har til os, så der er ingen tvivl om, at der er hårdt brug for nogen til at lytte,” siger Kirsten Sinding Staghøj. 

Præster kan rumme alle livets facetter
Når netop præsten er en god samtalepartner, skyldes det flere ting, mener Kirsten Staghøj Sinding.  

”Vi er vant til at rumme alle livets facetter, og derfor kan vi også godt rumme, når folk kommer og har det svært. Præster er gode til at lytte og stille spørgsmål, fordi vi jo er trænede samtalepartnere  – vi taler med folk hele tiden,” siger hun. 

Derudover ser Kirsten Staghøj Sinding også præsten som et muligt alternativ til en psykolog eller coach.  

”Det er bestemt ikke for at forklejne deres indsats, som helt klart er berettiget og det helt rigtige for nogle, men præsterne har en anden tilgang, som er en god mulighed for nogle,” siger hun. 

For hende at se adskiller samtalen med præsten sig fra den med coachen eller psykologen især ved, at man som præst ikke laver en plan over, hvor et menneske skal flytte sig fra og til. 

”Vi udreder og rubricerer ikke. Og vi forsøger ikke at reparere noget, for vi har et menneskesyn, der siger, at det er et helt menneske, vi står overfor, selvom det menneske er fyldt med kaos. Så det er en helt fordomsfri samtale, og det er også okay, hvis man kommer igen og igen uden at have flyttet sig ud af stedet,” siger hun. 

Kirker skal informere om sjælesorgssamtalen
Med Aalborg Stifts fokus på kirkens sociale arbejde er det Kirsten Staghøj Sindings håb, at endnu flere vil have præsten in mente, når de går og tumler med livets store spørgsmål. Og skal det ske, skal kirkerne være bedre til at infomere om den mulighed, mener hun: 

”Vi skal være bedre til at fortælle, hvor meget sjælesorgssamtalen faktisk kan dække over. Jeg kan se, hvad det betyder, når man systematisk informerer om, at man er der som samtalepartner,” siger hun. 

Konkret forestiller hun sig, at kirker og sogne kan lade sig inspirere af den måde, præster på uddannelsesinstitutioner, hospitaler og i arrester gør opmærksom på deres tilstedeværelse. 

”Vi kunne sagtens lære at gøre mere opmærksom på muligheden rundt om i sognene, og det samme gælder sådan set alle andre former for diakoni, for det ligger i kirkens DNA,” siger hun.