2017
Nyheder

Øster Hurup Kirke: Vi er miljøbevidste

Udskiftning af lys i kirken, omlægning af udearealer og udendørsgudstjenester er blot nogle af de tiltag, der gør kirken i Øster Hurup til Grøn Kirke.

Det nytilplantede rhododendronbed er lavet af overskudsblomster fra sløjfede gravsteder. 

Efterhånden som flere gravsteder er blevet sløjfet, har graveren sået græs og plantet træer.

Græsplænen bliver bioklippet og gøder på den måde sig selv.

Næste grønne tiltag er regnvandstønder til gavn for både graver og gæster på kirkegården.

Alt elektrisk lys i kirken er udskiftet til LED og stearinlysene er nu på batteri. 

Tekst og foto: Kamilla Bøgelund Hansen

I Øster Hurup Kirke har menighedsråd og medarbejdere haft fokus på energi- og miljøforbedringer i 17 år, men først i maj måned i år er de kommet med i det landsdækkende netværk Grøn Kirke.

"Vi har afkrydset tjeklisten for længe siden, men har åbenbart glemt at få den sendt afsted til Grøn Kirke. Det har vi nu," fortæller graver Torben Overgaard.

Øster Hurup Kirke opfylder 33 af tjeklistens punkter, som blandt andet omhandler energiforbrug, indkøb, affaldshåndtering og udearealer. Se tjeklisten for at blive grøn Grøn Kirke her.  

"Vi vil rigtig gerne være miljøbevidste, og som ny i menighedsrådet ønsker jeg at fortsætte det gode arbejde, som allerede er i gang," fortæller Niels Jørgen Jensen.

Han blev i efteråret valgt ind som ny kirkeværge i Øster Hurup Kirke og har sammen med Torben Overgaard og de øvrige rådsmedlemmer medvirket til at få formaliteterne vedrørende Grøn Kirke på plads. 

Kreativiteten blomstrer

Ifølge graveren er kirken langt fremme med sit grønne arbejde. De startede allerede tilbage i 2000 med at sløjfe gravsteder og fjerne grusstier og bede. Rundt om kirken er der nu etableret store grønne områder med græs og træer, som kræver minimal vedligeholdelse. Og når græsset skal klippes, er det med bioklip. Så er der ingen affald, der skal bortskaffes, og samtidig er der gratis gødning. 

Når gravsteder sløjfes bliver blomster og buske også om muligt genanvendt andre steder, seneste påfund fra graveren er et nyt stort rhododendronbed, lavet af overskudsblomster.

Torben Overgaard sorterer også kirkens affald.

"Vi vil snart anskaffe os nogle regnvandstønder, så vi i stedet for at tappe vand fra hanen kan bruge regnvand på gravsteder og andre steder på kirkegården," tilføjer han.

LÆS OGSÅ: Tip: Sådan gør du hverdagen grønnere

Også inde i kirken er der lavet grønne tiltag. I efteråret er samtlige lyskilder blevet udskiftet til LED. Stearinlysene på alteret er nu af naturolie og øvrige steder i kirken er lysene batteridrevne.

Teknik sørger for, at temperaturen i kirkerummet altid holdes på et minimum, og kirken opvarmes kun efter behov. Og på det offentlige toilet på kirkegården er der netop tilføjet en tilsvarende løsning, så radiatorerne ikke blusser op, når vinduer og døre åbnes.

En gang om året rykkes gudstjenesten i øvrigt udenfor til det nærliggende Fruerlund.

Grønne kirker i Aalborg Stift

Aalborg Stift har indgået et samarbejde med Grøn Kirke med henblik på at inspirere stiftets menigheder og kirker til at indarbejde miljø og klima i deres hverdagspraksis. Samarbejdet kører foreløbig frem til 2020, hvor det er målet at få 30 af stiftets kirker med i den grønne ordning. I dag er 17 kirker grønne og nummer 18 er på vej. Læs mere om samarbejdet og se her hvilke kirker der er grønne.