2017
Nyheder

Luther lever stadig i samfundet og i os selv

Vi har netop taget hul på jubilæumsåret for reformationen. Men hvilken betydning har reformationen egentlig for os i dag? Det har Luther-ekspert og provst Thomas Reinholdt Rasmussen fem bud på.

Lea Holtze

Luther ville sige, at skolens primære opgave – også i 2017 – er at lære os kundskaber, fremhæver Thomas Reinholdt Rasmussen.

Da Martin Luther i 1517 slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg, blev det startskuddet til reformationen. Helt uden brug af Facebook og Twitter spredte rygtet om teserne sig i løbet af tre uger til hele Tyskland. Og bare 20 år efter var det nordlige Europa protestantisk. Og hvad så?

Den begivenhed er langt fra uden betydning i dag. De reformatoriske ideer har gjort, at det danske samfund, vores identitet og vores kirke ser ud, som det gør, fortæller Thomas Reinholdt, der er Luther-ekspert og provst i Hjørring Søndre Provsti.

“Vores Grundlovs adskillelsen af tro og politik kommer for eksempel fra reformationen. Og vores folkekirkes insisteren på at rumme mange forskellige måder at fortolke Bibelen på kommer også derfra. Vi kunne godt trænge til at se på den store arv, vi har fra Luther, for der er virkelig meget at hente,” siger han og præsenterer sine fem bud på, hvad reformationen betyder for os i dag.

Vi er frie, men ikke fejlfrie. 

For det første kommer den kristne frihed fra reformationen, påpeger Thomas Reinholdt.

“Kristne er fri af religiøse love, og det er derfor, kristne piger for eksempel ikke går med tørklæde. I det hele taget er der en frihedsforståelse i vores land og samfund, som bunder i reformationen. Frem for at have religiøse love mente Luther, at vi skulle koncentrere os om kærligheden til næsten,” siger Thomas Reinholdt.

For det andet er det helt centralt i reformationen, at man bliver tilgivet og vist nåde, selvom man ikke er perfekt, fortæller Thomas Reinholdt.

“Og hvor er det vigtigt at understrege i dag. Vi lever i en tid, hvor mine konfirmander for eksempel er bange for at træde forkert på de sociale medier. Stræben efter perfektion kan slide de unge op. Vi skal acceptere hinanden som uperfekte og uldne i kanten, og vores optagethed af os selv kunne godt trænge til en pause,” siger han.

Samtidig har Luther og reformationen lært os, at vi er mere end vores handlinger. Heldigvis. For vores handlinger er lige så uperfekte som os, fortæller Thomas Reinholdt. Så hvis vi kun var, hvad vi gjorde, ville vi altid være skyldige.

“Derfor må vi også hver især acceptere, at vi ikke kan redde hele verden eller bære ansvaret for hele verden på vores skuldre,” siger Thomas Reinholdt som sit tredje bud på Luthers betydning i dag.

Vi skal dannes og dueliggøres

Luther insisterede på, at hver enkelt skulle kunne læse og forstå Bibelen, så individet selv kunne fortolke skriften frem for at tro blindt på den kirkelige top. Det dannede det moderne, frie individ, der stiller sig kritisk over for autoriteter og forholder sig til dem, fortæller han. Og det var med til at grundlægge vores folkeskole, fortæller Thomas Reinholdt.

“Luther ville sige, at skolens primære opgave – også i 2017 – er at lære os kundskaber. For den, der har kundskaber, er fri,” siger han.

Endelig har Luther og reformationen lært os om tilgivelse, fortæller Thomas Reinholdt.

“Luthers gudsbegreb er en kærlig og tilgivende Gud, frem for en straffende Gud. Det billede er vigtigt at få ind i vores liv, også i dag. For vi glemmer nogle gange tilgivelsen – særligt tilgivelsen af os selv,” siger Thomas Reinholdt og slutter:

“På den måde er der dele af reformationen, der har modelleret vores samfund til netop at være, som det er i dag. Og så er der andre dele, som vi med fordel kunne bruge dette jubilæumsår på at genopdage, så vi kan ruske lidt op i os selv.