2017
Nyheder

Hun skal sætte skub i integrationsarbejdet

Hanna Pedersen, 28, skal støtte og inspirere stiftets sogne til at arbejde med integration. 

Hanna Pedersen har i tre år arbejdet med integration i Aalborg Valgmenighed. Nu skal hendes erfaringer komme hele stiftet til gavn. (Foto: Kamilla Bøgelund Hansen)

Af Kamilla Bøgelund Hansen 
 
Antallet af asylansøgere og flygtninge, der banker på kirkens dør, vokser. Derfor har biskop Henning Toft Bro i samarbejde med stiftsrådet nedsat et udvalg, der skal fremme stiftets asylsamarbejde. 28-årige Hanna Pedersen er ansat som udvalgets koordinator og har som opgave at organisere og udbrede aktiviteter rundt om i stiftet. Hendes timer svarer til en arbejdsdag pr. uge.

”Jeg tror, folkekirken vil blive mere multikulturel, og jeg tror på, at vi skal arbejde i den retning at gøre kirken multikulturel - på en god måde. Fordi jeg tror, vi alle sammen vinder ved at gøre det. Det spændende er, hvordan vi flytter kirken i den retning. Vi har tidligere set, hvordan flygtninge kommer til Danmark og danner deres egne menigheder, men iranerne der kommer nu har ikke en kirkekultur. De opsøger vores. Så dem skal vi naturligvis hilse velkommen. Det tror jeg, vi vinder på. Især om et par generationer,” mener Hanna Pedersen.   

En håndsrækning til sognene

Hanna Pedersen er i dag leder af Elsk Aalborg International i Aalborg Valgmenighed. Her er hun engageret i at skabe fællesskaber for folk fra forskellige lande og kulturer. Erfaringer som alle sogne i stiftet nu kan trække på.

”Jeg skal primært støtte og inspirere til at arbejde med integration i sognene. Både i forhold til de mennesker, der søger integration med kirken og de, der søger kirken som vej til integration i samfundet,” fortæller hun.  

Hanna Pedersen skal samarbejde med præster, ansatte og frivillige, og et af de første initiativer er en inspirationsaften i Folkekirkens Hus den 4. oktober. Læs mere om arrangementet "Integration i folkekirken"

Kirkens fællesskab er for alle

Stiftsudvalget for Folkekirkens Asylsamarbejde har som formål at understøtte igangværende initiativer og inspirere til nye. I 2017-18 er fokus på videndeling, støtte til lokale samarbejder og støtte til implementering af lokale projekter. For at styrke den lokale forankring kan der på sigt blive tale om at oprette små selvstændige enheder rundt om i stiftet.

Det er udvalgets og ikke mindst biskoppens ønske, at alle sogne åbner op, skaber rum for og fællesskaber med asylansøgere.

”Det er vigtigt, at folkekirken er imødekommende overfor de mange nydanskere, og vi vil gerne være tilstede med forkyndelse, omsorg og dialog for alle, der er bosat i eller kommer til Aalborg Stift,” lyder det fra Henning Toft Bro. 

LÆS OGSÅ: Flygtninge søger plads på kirkens bænke

Fakta om Folkekirkens Asylsamarbejde i Aalborg Stift

Stiftsudvalget for Folkekirkens Asylsamarbejde har i 2017-2018 tre fokusområder:  


  • Videndeling, erfaringsudveksling og inspiration for både præster, ansatte og frivillige 
  • Støtte lokale samarbejder med kommuner, frivillige og erhverv 
  • Implementering og støtte af projekter i lokale kirker 

  
Udvalgets medlemmer er Hanna Pedersen, koordinator, Henning Toft Bro, biskop og formand, Niels Christian Kobbelgaard, domprovst, Mariann Dyhrberg Christensen, sognepræst i Hansted, Klitmøller, Ræhr og Vigsø sogn, John Kristensen, sognepræst i Koldmose, Lerup og Tranum sogn og Knud Erik Nielsen, sognepræst i Sankt Catharinæ sogn. 
 
Kontakt til udvalget går gennem Hanna Pedersen