2017
Nyheder

Danskerne positive over for folkekirkens sociale arbejde

En ny undersøgelse viser, at danskerne ser meget positivt på folkekirkens engagement i socialt arbejde, men kendskabet til det lokale arbejde er begrænset.

Præstebesøg hos syge og ensomme er et tilbud i alle landets sogne, men kun 32% kender til, at det foregår i deres lokalområde. (Arkivfoto)

Overalt i Danmark gør ansatte og frivillige i folkekirken en stor forskel for de svageste i vores samfund. Og det er danskerne positive over for, viser en ny undersøgelse foretaget af Aalborg Stift. 

Biskop Henning Toft Bro glæder sig over danskernes holdning til folkekirken: 

”Det er glædeligt danskerne er positive over for, at folkekirken involverer sig i socialt arbejde. Det forpligter os som kirke til at tage den diakonale opgave alvorligt og opprioritere dette vigtige arbejde.” 

Ifølge biskoppen har vi brug for fællesskaber, hvor vi hjælper hinanden, og han er glad for, at kirken er et sådant fællesskab.

Netop for at styrke det kirkelige fællesskab har Aalborg Stift etableret Folkekirkens Familiestøtte, der tilbyder hjælp til familier i nu 106 sogne. Projektet kører i fire år, har et budget på 10 millioner og har bl.a. fået satspuljemidler. 

Kirkens rygrad

Diakoni, som er betegnelsen for kirkens sociale arbejde, er ifølge biskoppen kirkens rygrad og har været en kerneopgave i 2000 år. Derfor ærgrer det ham også, at kendskabet til det lokale arbejde i sognene ikke er større.

Præstebesøg hos syge og ensomme er eksempelvis et tilbud i alle landets sogne. 75% af danskerne mener, at folkekirken bør tilbyde dette, men kun 32% kender til, at det foregår i deres lokalområde. 

”Vi har ikke været dygtige nok til at kommunikere, hvad vi laver af socialt arbejde i folkekirken. Det skal og kan vi gøre bedre,” siger biskoppen. 

Netop for at styrke kendskabet er kirkens sociale arbejde en del af Aalborg Stifts kommunikationsplan.   

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 3 ud af 4 danskere har inden for de sidste 6 måneder ydet et bidrag for at hjælpe andre, der har brug for hjælp
  • 2 ud af 3 danskere mener, at der er behov for, at andre end det offentlige påtager sig socialt arbejde
  • 4 ud af 5 danskerne mener ikke, at det er et problem, at folkekirken involverer sig i socialt arbejde 
  • Hver tredje dansker mener ikke, at kirkens sociale arbejde foregår i deres lokalområde 

Om undersøgelsen

Folkekirken i Aalborg Stift har undersøgt danskernes kendskab og holdning til folkekirkens sociale arbejde. Undersøgelsen er gennemført som en e-survey med 1200 respondenter over 18 år. Undersøgelsen er tilrettelagt og foretaget i samarbejde med Jysk Analyse.

Læs undersøgelsens hovedkonklusioner (åbner som pdf)