2017
Nyheder

Biskop vil forbedre præsters arbejdsmiljø

Henning Toft Bro igangsætter undersøgelse, der skal  forbedre arbejdsmiljøet for stiftets præster. 

Henning Toft Bro vil have mobning frem i lyset og stoppe det. (Foto: Lars Horn)

Af biskop Henning Toft Bro

I en netop offentliggjort rapport fra Kirkeministeriet fremgår det, at præster i folkekirken oplever mobning i langt højere grad end på det øvrige arbejdsmarked. I rapporten fremgår det, at 41 procent af landets præster har været vidende til mobning i et eller andet omfang. Ligeledes fremgår det, at 25 procent selv har været udsat for mobning.

Dette er ikke acceptabelt. Det skal stoppes. Det skal forebygges.

Arbejdspladsvurderingen (APV) fra 2016 viser et andet billede af mobning end det, Kirkeministeriet nu fremlægger. Noget tyder derfor på, at vi må justere vores APV-proces og første skridt bliver at udvikle det dialogredskab, som stilles til rådighed for ansatte og menighedsråd. Det besluttede jeg i samråd med mine kollegaer på seneste bispemøde.

Jeg vil samtidig bede alle provster om at sætte en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvem det drejer sig om, og hvad der ligger bag. Hvis der er behov for det, indhenter vi ekstern hjælp.

Hvor jeg og provsterne bliver opmærksomme på, at mobning finder sted, vil vi i samarbejde med ansatte og menighedsråd tage initiativ til at stoppe den mobbende adfærd og udarbejde en handlingsplan for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Jeg vil kraftigt opfordre alle til at rette henvendelse til sin nærmeste provst, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvis man oplever mobning eller er vidende om, at mobning finder sted. Alle præster kan altid henvende sig direkte til mig.

Arbejdsmiljøudvalget i stiftet vil også intensivere arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt præsterne og ligeså i de lokale arbejdsmiljøgrupper i provstierne.

Det er mit og det er provsternes opgave sammen med arbejdsmiljøgrupperne og i arbejdsmiljøudvalget at stå i spidsen for, at vi kan vende udviklingen. Men det er vigtigt, at vi alle tager opgaven på os, så vi kommer dette uvæsen til livs, og får genskabt arbejdsglæden hos alle, der arbejder i folkekirken i Aalborg Stift.

Jeg opfordrer hermed alle menighedsråd til at sætte mobning på dagsordenen på næstkommende møde, få en grundig diskussion om arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads, samt udarbejde plan for, hvorledes mobning kan undgås.

Igen: Mobning er nultolerance, og vi skal alle gøre, hvad vi kan for at forbedre arbejdsmiljøet på de folkekirkelige arbejdspladser.

Læs: Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken