2017
Nyheder

Alt om Luther på 60 minutter

Skole og kirke samarbejder om Luther-koncert for 1500 børn i Thisted.

Mandag den 30. oktober fyldes Thisted kirke ad tre omgange til bristepunktet med elever fra 3.-5. klasser. (PR-foto)

Tirsdag den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at den tyske munk og professor Martin Luther ifølge traditionen slog 95 teser op på døren ind til Slotskirken i Wittenberg. De 95 sætninger mod afladshandel blev begyndelse til den reformation, som delte kirken, og som fik stor betydning for samfund-, skole- og kirkeliv i Danmark.

Dagen før, mandag den 30. oktober, fyldes Thisted kirke til bristepunktet tre gange med elever fra 3.-5. klasserne. De skal til koncert med Sigurd Barrett under overskriften: Alt om Luther på 60 minutter. Samtlige folkeskoleelever og de fleste friskoleelever i Thisted kommune er med, så der bliver mere end 1500 deltager til de tre lukkede koncerter.

”Det er en modig opgave, som Sigurd har påtaget sig”, siger konstitueret provst i Thisted provsti Mette Moesgaard Jørgensen.

”Sigurd kalder koncerterne: ”Alt om Luther på 60 minutter!” så han er selv ude om, at forventningerne er store. Han har skrevet en bog og flere sange for børn om Luther. Desuden følger han fint i Luthers fodspor ved at invitere eleverne til fællessang på flere af koncertens numre”.
 
Ifølge fælles mål for faget kristendomskundskab skal elever i folkeskolen lære om Luther og reformationen.
 
”Vi er glade for at kunne hjælpe skolerne med deres undervisning om reformationen”, understreger provsten i Sydthy provsti, Line Skovgaard Pedersen. ”Et af de tydeligste resultater af reformationen var netop, at skolen og kirken sammen skulle danne og uddanne børn. Vi er glade for, at så mange skoler, lærere og elever har taget imod indbydelsen til at fordybe sig i Luthers tanker og tro ved at deltage i Sigurds koncert”.
 
Det er lykkes at få tilskud fra provstierne, Aalborg Stift og Thisted kommunes centrale bevillinger til undervisnings- og læringsforløb, så man har kunnet tilbyde skolerne koncerterne gratis.
 
”Man kan, når sandheden skal frem, ikke lære alt om Luther på 60 minutter, og langt de fleste klasser bruger da også betydeligt mere end en time på reformationen”, fortæller Svende Grøn, der er konsulent i samarbejdet mellem skoler og kirker i Thy og på Mors.

”Mange klasser har allerede taget imod tilbud om undervisningsmaterialer, -platforme og gæstelærerbesøg, så når de kommer til Sigurds koncert er de både velforberedte og nysgerrige," slutter han.