2016
Nyheder

Sct. Catharinæ kirke er blevet grøn

I Sct. Catharinæ Kirke i Aalborg Stift har de nedsat et Grøn Kirke udvalg bestående af personale fra flere forskellige faggrupper. Kirkens præster har så budt ind i forhold til det teologiske.

Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring

Under arbejdet med tjeklisten blev udvalget positivt overraskede over at kunne konstatere, at de allerede var godt i gang, især i forhold til affaldshåndtering og energiforbrug.
De kan på nuværende tidspunkt krydse 34 af tjeklistens 48 punkter af.

Plakaten er på vej med posten

Når en kirke bliver Grøn Kirke modtager de en plakat “ Vi er Grøn Kirke” til ophængning i menighedssal, på kirkekontoret eller andre relevante steder.
Sct.Catharinæ Kirkes plakat er på vej til dem med posten, og de planlægger at koordinere ophængningen af den med en artikel om Grøn Kirke i kirkebladet.

Stiftssamarbejdet bære stadig frugt

Der er nu 16 grønne kirker i Aalborg stift, og 171 grønne kirker på landsplan. Grøn Kirke-gruppen under Danske Kirkers Råd hilser Sct.Catharinæ Kirke velkommen og glæder sig over en ny grøn kirke, og over at se at samarbejdet med Aalborg Stift bliver ved med at bære frugt.

Læs mere om Grøn Kirke her.