2016
Nyheder

Nu er der 14 grønne kirker i Aalborg stift

Skelund Kirke nord for Hadsund er også blevet en del af det landsdækkende samarbejde Grøn Kirke.

Skelund Kirke (Foto: Niels Clemmensen)

Af Kamilla Bøgelund Hansen

Skelund Kirke har menighedsråd og ansatte arbejdet med miljø- og energiforbedringer i flere år, men først i 2015 blev menighedsrådsformand Jan Thøgersen opmærksom på den landsdækkende Grøn Kirke ordning, som kirken er blevet en del af i første kvartal i år.

“Jeg er personligt meget optaget af de globale klimaudfordringer, så da jeg modtog en opfordring fra stiftet om at øge kirkens fokus på miljøet, fik jeg straks engageret menighedsråd og ansatte,” fortæller menighedsrådsformanden.

Jan Thøgersen mener, det er naturligt, at kirken tager et initiativ for bevarelsen af Guds skaberværk. Han påpeger i øvrigt, at der ud over den etiske dimension også er økonomiske fordele ved at minimere kirkens forbrug og miljøbelastning.

God vejledning hos Grøn Kirke

For at blive Grøn Kirke skal man gennemgå en tjekliste. Minimum 25 ud af 48 anførte punkter skal være opfyldt. Og her var Skelund Kirke fra start overraskende godt med.

“Vi har prioriteret grønne løsninger i vores kirke gennem længere tid, så vi var tæt på målet allerede fra starten, og det tror jeg faktisk mange vil opleve, når først de går i gang, vurderer Jan Thøgersen.

Der findes tjekliste og masser af inspiration på www.groenkirke.dk.

Hviler ikke på laurbærrene

Skelund Kirke fik i efteråret sat nye forsatsvinduer i, hvilket står som en af de tungere poster i budgettet. Men over tid bliver det en gevinst, påpeger formanden. Også graverens sortering og bortskaffelse af affald er blevet gennemgået, fremhæver han.

Som en del af Grøn Kirke samarbejdet har Skelund Kirke forpligtet sig på at nedsætte et grønt udvalg. “Ved seneste møde gennemgik vi tjeklisten og kunne afkrydse 30 punkter, men det får os ikke til at hvile på laurbærrene”, pointerer Jan Thøgersen.

“Der er hele tiden noget vi kan gøre bedre, og graverens brug af Roundup uden for kirkegården er et område, vi fortsat er opmærksomme på. Vi skal simpelthen have fundet et alternativ, der er bedre for miljøet.”

Samarbejde er altafgørende

Jan Thøgersen understreger, at den opnåede grønne profil er resultatet af et godt samarbejde menighedsråd og ansatte imellem.

“Hvis ikke graveren er åben for at tænke grønt eller præsten afviser at være med, så kan man godt glemme alt om at blive Grøn Kirke. Skelund Kirke er kun blevet grøn, fordi vi stod sammen om det.”

I 2013 indgik Aalborg Stift et treårigt samarbejde med Grøn Kirke med henblik på at få stiftets kirker til at tænke grønnere. I dag er der 14 grønne kirker i Aalborg Stift, og på landsplan arbejder 163 kirker dagligt med at gøre hverdagen i kirken mere klima- og miljøvenlig.

Grønne kirker i Aalborg Stift:


Abildgaard Kirke
Ajstrup Kirke Bangsbostrand Kirke
Brønderslev Kirke
Gjøl Kirke
Hammer Kirke
Hjallerup Kirke
Horsens Kirke
Metodistkirken i Strandby
Skelund Kirke
Sulsted Kirke
Vadum Kirke
Vedsted Kirke
Vodskov Kirke

Grøn Kirke er et netværk af kirker, der indarbejder miljø- og klimahensyn i deres hverdag som kirke. De arbejder ud fra en tjekliste med kategorier som kirkens liv, information og undervisning, indkøb og kirkens jord, energiforbrug, affaldshåndtering og transport. Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen i Danske Kirkers Råd. 
Læs mere på www.groenkirke.dk