2016
Nyheder

Med kirken i Fårup Sommerland

Der er et stort behov for at skabe sommerferieoplevelser for økonomisk trængte børnefamilier, erfarer man i Brønderslev Provsti, hvor diakonigruppe har stået i spidsen for et nyt initiativ.

PR-foto Fårup Sommerland

Af Kamilla Bøgelund Hansen

De fleste danske børn har mange ferieoplevelser at berette om, når de i disse dage sætter sig på skolebænken igen efter en lang sommerferie. Men ikke alle forældre har samme muligheder for at tage sine børn med på nye eventyr. Derfor har diakonigruppen i Brønderslev Provsti denne sommer arrangeret en dagstur til Fårup Sommerland.

“Jeg har i flere år været med til at invitere mange familier på ferie med Folkekirkens Feriehjælp, så jeg ved, at der er et stort behov for oplevelser i skolernes ferie”, fortæller sogne- og diakonipræst Marie Kirketerp.

Folkekirkens Feriehjælp er et diakonalt samarbejdsprojekt mellem sogne, der er medlem af Samvirkende Menighedsplejer. Sognene har herigennem mulighed for at invitere udvalgte familier på en uges sommerferieophold på et feriecenter i Danmark. Men mindre kan også gøre det.

Lokalt samarbejde

Sammen med kirkerne i provstiet og nøglepersoner i det kommunale system, er det lykkedes at sprede budskabet om diakonigruppens initiativ til den målgruppe, det handler om; økonomisk udfordrede familier. I alt 11 familier i og omkring Brønderslev blev på baggrund af en skriftlig ansøgning inviteret med på udflugten, der fandt sted den 5. juli.

Det var gratis for familierne at deltage i dagen, der var finansieret med hjælp fra Fårup Sommerland, en lokal vognmand, § 18 midler og midler fra provstiet. Udgifterne dækkede bustransport, indgangsbilletter, frokost og eftermiddagskaffe. Alt sammen arrangeret af diakonigruppen og de frivillige.

Fællesskab i højsædet

Og det var en stor oplevelse for alle, ikke kun børnene, beretter Marie Kirketerp.

“Vi er bevidst gået efter at skabe en fælles famileoplevelse. Vi ved på baggrund af ferierne, at det har stor værdi, at børnene får oplevelser sammen med deres forældre.”

Men der var også stort fokus på det større fællesskab. Sammen med gruppen af frivillige kom antallet af deltagere op på cirka 50.

“Vi organiserede en fælles base, hvor vi spiste frokost og eftermiddagsmad sammen, og der blev skabt nye relationer. “

“Der var kun få, der kendte hinanden i forvejen, og jeg har en klar fornemmelse af, at der blev sat stor pris på fællesskabet omkring oplevelsen. At det havde stor værdi at have nogle at dele oplevelserne med.”

“Et af børnene kom til mig og sagde, at det havde været den bedste dag. Bedre tilbagemelding kan man vel ikke få.”

Ifølge Marie Kirketerp vil diakonigruppen arbejde på at stable et lignende tiltag på benene i 2017.

Diakonigruppen i Brønderslev Provsti har fokus på det kristne arbejde for ensomme, syge eller på anden vis udsatte mennesker.


Gruppen arrangerer blandt andet årligt en juleaften for mennesker, der ellers skulle have siddet alene. Læs mere i artiklen Frivillige står for juleaften i Brønderslev

Man har også oprettet flere sorggrupper for voksne med stor succes. Læs mere i artiklen Når sorgen rammer er kirken nær

Ud over egne initiativer inspirerer gruppen provstiets menighedsråd til selv at iværksætte aktiviteter inden for diakoni.