2016
Nyheder

Julegave på vej til børnefamilier

Satspuljemidler styrker Center for Folkekirkens Familiestøttes tilbud om hjælp til børnefamilierne. Pengene er dedikeret et supplerende tilbud kaldet ’Stærkere forældreskab’.

'Stærkere Forældreskab' tilbyder forældre professionnelle kurser i PREP, KIFF og Partjek. Frivillige hjælper efterfølgende med at føre den nye viden ud til konkrete handlinger i hverdagen. (Modelfoto)

Center for Folkekirkens Familiestøtte er med finanslovens vedtagelse via Satspuljen bevilliget 5,9 millioner kroner til ’Stærkere Forældreskab’ i perioden 2017-2020.

Center for Folkekirkens Familiestøtte har været i gang i et år og tilbyder via frivillige hjælp-til-selvhjælp til forældre, der ønsker at give sine børn en god opvækst, men som har brug for støtte til forældrerollen. Der er som udgangspunkt tale om ’learning by doing’ i samspillet mellem forældre og frivillige. Den frivillige målrettede støtte kan gøre en meget stor forskel i og for familien på kort og lang sigt.

Erfaringer viser imidlertid, at flere forældre i målgruppen vil kunne hjælpes hurtigere. Derfor har centret udviklet et supplerende tilbud kaldet ’Stærkere Forældreskab’.

Med ’Stærkere Forældreskab’ tilbydes forældre professionel hjælp via kurser. Et tilbud der, når det bliver fulgt op derhjemme med bistand fra frivillige, kan bidrage til at få parforholdet og/eller forældreskabet til hurtigere at blive væsentligt mere velfungerende.

Ifølge Center for Folkekirkens Familiestøtte er det meget nødvendigt at fokusere endnu mere på forældresamarbejdet og relationerne forældrene imellem, hvis man vil sikre børns trivsel, læring og gode opvækst.

Leif Sondrup, leder i Center for Folkekirkens Familiestøtte, siger:

“Folkekirken skal i højere grad være med til at sætte fokus på den store betydning, som det gode parforhold og forældreskab har i forhold til at danne basisgrundlaget for børns trivsel og dermed grundlaget for et godt og langt liv. Når forældrene har det godt sammen, uanset om de bor sammen eller ej, trives børnene og får dermed givet gode forudsætninger for udvikling. Forældrenes gode relationer kan ikke overvurderes set fra børnenes side, eller fra samfundets.”

‘Stærkere Forældreskab’ tilsigter, ligesom basistilbuddet fra centret, at forebygge udviklingen af, at flere og flere forældre og børn bliver dårligere til relationer og til at håndtere livet i såvel med- som modgang.

Børne- og socialminister Mai Mercado har givet udtryk for, at mange forældre har nogle udfordringer i dagligdagen, som de ikke selv kan eller må klare. Flere og flere menighedsråd og provstiudvalg ønsker derfor via Center for Folkekirkens Familiestøtte at kunne tilbyde forældrene sin hjælp.

Læs mere om Center for Folkekirkens Familiestøtte og Stærkere Forældreskab her