2016
Nyheder

Høstgudstjeneste for udviklingshæmmede

Aalborg Stift afholder for første gang høstgudstjeneste for udviklingshæmmede og pårørende i domkirken onsdag den 28. september.

Af Kamilla Bøgelund Hansen

Foto: Colourbox

Det er allerede en tradition i stifter som Viborg og Ribe. Og måske bliver det også fremadrettet en fast tradition i Aalborgs domkirke at invitere regionens bosteder for udviklingshæmmede, personale og pårørende indenfor til høstgudstjeneste.

Initiativtagerne er en lille håndfuld præster i stiftet, som i forvejen arbejder sammen om kirkelige initiativer for mennesker med særlige behov.

Kirken som tryg medvandrer

“Kirken er et frirum, hvor alle kan gå ind og sætte sig sammen og blive tiltalt på samme vilkår – som Guds børn. Og vi vil gerne fortælle, at kirken for den udviklingshæmmede kan være en tryg medvandrer i livet og at pårørende og personale kan tænke kirken ind som en fast følgesvend,” fortæller Laura Håkonsson, som er én af initiativtagerne

Hun forklarer, at livsglæde og fællesskab er i centrum for gudstjenesten, der kommer til at foregå på nogle andre præmisser end normalt. Der vil blandt andet være præsentationer på powerpoint og fagtesange, og så er der kortet lidt ned på tiden.

“Ved at invitere bosteder for udviklingshæmmede ind i domkirken til gudstjeneste vil vi gerne understrege og vise, at kirken vil dem. Heldigvis har mange bosteder allerede et godt forhold til den lokale kirke, og vi tænker stiftsgudstjenesten som et supplement hertil. Dertil kommer, at det er givende at komme på udflugt og føle sig som en del af et større fællesskab,” fortæller Laura Håkonsson.

Det er Inger Due Borré, sognepræst i Frederikshavn sogn, som på dagen er i præstekjole og leder gudstjenesten. Efterfølgende er der mod tilmelding kirkekaffe og kage i Folkekirkens Hus.

Folkekirken vil mennesker med særlige behov

Der er også fra biskoppens side en målsætning om, at kirken skal være til stede for mennesker med særlige behov. Der er flere præster i stiftet, der arbejder specifikt med denne målgruppe som en integreret del af sin stilling, heriblandt Laura Håkonsson. Og inden for en årrække ser biskoppen gerne, at der i hvert provsti udnævnes en præst, som får mulighed for at beskæftige sig med denne gruppe mennesker op mod 25 procent af sin tid.

Laura Håkonsson er også uden for stiftet engageret i at fremme kirkelige aktiviteter for mennesker med særlige behov, og hun er for nylig blevet udnævnt til netværkskoordinator i et landsdækkende netværk, der pt. er under etablering. For også på nationalt plan har folkekirken en ambition om at styrke sin indsats på netop dette område.