2016
Nyheder

Håndsrækning til kirken på landet

Udfordringerne kender vi, men mulighederne skal granskes. Aalborg Stift ansætter ny konsulent, som skal definere ”best practice” og inspirere landsogne med konkrete ideer.

Tekst: Kamilla Bøgelund Hansen / Foto: Christian Roar Pedersen

Sognepræst i Hals, Sophie Nordentoft, er fra 1. januar ansat som stiftskonsulent for "Kirken på landet"

Sognepræst Sophie Nordentoft er pr. 1. januar ansat som ny stiftskonsulent for projekt “Kirken på landet”. Stillingen er på halv tid i en periode på to år.

“Kirken på landet” har kørt som et nationalt projekt siden 2012. Det er derfor naturligt, at Aalborg Stift nu tager del i og ikke mindst lærer af det igangværende samarbejde.

Som stiftskonsulent refererer Sophie Nordentoft direkte til biskop Henning Toft Bro:

– Aalborg stift er et stort landstift. Det giver nogle udfordringer i en tid, hvor mange flytter fra land til by. Derfor sætter vi nu fokus på disse udfordringer i håb om, at vi til stadighed kan være en levende og nærværende kirke. Også i landdistrikterne.

Udgangspunkt i ny rapport

Folkekirken er hvor folk er, men hvad stiller vi op, når folk flytter sig og samfundet forandrer sig drastisk? Det er i store træk dette spørgsmål, som Sophie Nordentoft har sat sig for at undersøge og ikke mindst inspirere menighedsråd og præster på landet til at finde lokale svar på:

– Der sker rigtig store forandringer i disse år, og det skal ikke hedde sig, at vi har sovet i timen.

Sophie Nordentoft skal i første omgang indhente og opdateres på den viden, der allerede foreligger.

Landsforeningen af Menighedsråd offentliggjorde i efteråret 2015 en analyse af kirkens vilkår på landet. Rapporten identificerer seks sognetyper, hvis struktur og vilkår for udvikling er forskellige. Fælles er det, at et landsogn er karakteriseret ved, at sognets største by har under 1.000 indbyggere.

Læs mere om rapporten “Kirken på landet” her: www.menighedsraad.dk

“Vi skal turde at gå nye veje”

Selvom Sophie kun lige har taget arbejdshandskerne på, er hun ikke i tvivl om, hvad der især optager hende:

– Der blev i efteråret åbnet mulighed for, at kirken inden for givne rammer kan indrettes på nye måder og til andre formål end gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er helt sikkert et område, som jeg vil udforske nærmere, siger hun og fortsætter:

– Folkekirken er gennemført demokratisk, så det handler om at udnytte potentialet frem for at tænke det som en hæmsko. Vi skal have defineret kirken på landet lidt bredere og overveje, hvordan vi i langt højere grad kan inddrage folk, frivillige og civilsamfund som helhed.

– Men selvfølgelig skal det ikke kun handle om, hvad vi som folkekirke kan gøre for landet, lokalbefolkningen er også nødt til selv at engagere sig”, pointerer hun.

Den holdning deler hun med biskoppen.

– Kirken og alle engagerede kirkefolk kan ikke redde de små sogne alene, men sammen med lokale foreninger og institutioner kan vi være med til at holde sammen på det liv, der også leves i landdistrikterne, sagde Henning Toft Bro i sin landemodeberetning tilbage i september.

4 provstier udvalgt

I første omgang skal Sophie Nordentoft koncentrere sig om Jammerbugt, Brønderslev, Rebild og Aalborg Østre Provsti. Her er der allerede påbegyndt et strukturarbejde, der med fordel kan bygges videre på. Derfor iværksættes arbejdet i tæt samarbejde med biskoppen, de pågældende provster og en række øvrige samarbejdspartnere.

En stor del af hendes arbejde handler om at skabe netværk. Hun skal etablere kontakt til og mellem alle relevante aktører, både inden for stiftet, men også på landsplan.

– Jeg skal blandt andet skabe mødesteder, hvor menighedsråd og andre kan lære af og inspirere hinanden med de gode historier – det kan være i form af mailinglister og facebookgrupper, seminarer og studieture. Og så skal jeg helt konkret initiere debatter om såvel problemer som muligheder i de forskellige menigheder og menighedsråd.

Konkrete ideforslag

Om to år, når projektperioden nærmer sig sin afslutning, er det målet at have oprettet et webbaseret idekatalog med “best practice”. Det skal gøre det nemt for landsognene at påbegynde arbejdet med strukturændringerne.

Derudover påregner Sophie at skulle rundt i stiftet og holde foredrag og kurser om projektets konklusioner.

– Jeg håber, landsognene tager positivt imod og vil engagere sig i projektet. Og så kunne det jo være rigtig dejligt, hvis der om to år er etableret en række selvkørende netværk, hvor landsognene fortsat kan dele viden og inspirere hinanden, slutter hun.

Mens Sophie Nordentoft varetager opgaven som stiftskonsulent, bliver præsteembedet i Hals delt med Asger Mørch, som er indsat i et vikariat projektperioden ud.