2016
Nyheder

5 råd til at tackle sorgen efter dødsfald

Ved Allehelgen er det en tradition, at præsten læser navnene op på dem, som er gået bort i årets løb. For de som har mistet, er det første år typisk det sværeste. Sorggruppevejleder Trine Gjørtz giver her konkrete råd til at tackle sorgen.

Af Kamilla Bøgelund Hansen

Ved Allehelgen den 6. november mindes vi de døde ved søndagens gudstjeneste og i mange kirker tænder man også lys for de døde.

For 100 år tilbage tog man sørgebind på, når man havde mistet en af sine kære. Dermed blev sørgebindet et synligt bevis på, at en person var i sorg. I dag er sorg ved dødsfald desværre stadig ret tabubelagt, og det bliver ikke på samme måde taget alvorligt. Det bør vi ændre på, mener sognepræst og sorggruppevejleder Trine Gjørtz.

“De sørgende mangler mange gange at blive anerkendt i deres sorgproces af deres omgivelser. Jeg oplever ofte i mit arbejde med sorggrupper, at omgivelserne har meget travlt med, at den sørgende skal komme videre. Den som har mistet er anderledes, og det kan derfor være svært for omgangskredsen, hvordan de skal agere over for den sørgende. Kommentaren “er du ved at være kommet over det” lever desværre i bedste velgående og vi skal forstå, at sorgen ikke bare går over,” fortæller hun.

Trine Gjørtz mener, at sorgbegrebet i dag bliver brugt i så mange sammenhænge, at det øger risikoen for at sorg ved dødsfald betragtes på linje med andre eksistentielle kriser.

“Det er eksempelvis for mange en stor sorg at gå gennem en skilsmisse, og det anerkender jeg, men det er noget andet. At miste ved dødsfald er livsomvæltende. Dødsfald er definitivt, og det sætter den sørgende i en helt anden situation.”

Trine Gjørtz forklarer, at mennesket som har mistet, har brug for at blive taget alvorligt i sin sorg, mens den er mest stormfuld, men på et tidspunkt har personen også brug for at blive set som andet end den sørgende.

“At tage sorg alvorligt er ikke ensbetydende med at hænge fast i den, men jeg mener, vi kan blive bedre til at støtte hinanden i processen.”

Trine Gjørtz giver her 5 råd til sorghåndtering:

  1. Tag sorgen alvorligt og accepter og anerkend den som en proces. I starten er sorgen typisk altoverskyggende, men med tiden ændrer den karakter. For mange handler sorgprocessen i høj grad om, at de skal finde sig en ny identitet uden afdøde. Og det kan godt tage lang tid, hvis man eksempelvis har mistet sin partner gennem et langt liv.
  2. Tal om din sorg. Eventuelt med præsten eller ved at melde dig i en sorggruppe, hvor andre har det ligesom dig. Ofte fylder det meget for den sørgende, at hverdagen er blevet markant anderledes. Og det bemærker ens normale netværk ikke i samme grad. Mange sørgende får en større bevidsthed om, at kirken har et sprog til netop at tale om sorgen.
  3. Pas på med at isolere dig. Du skal have tid og rum til din sorg, men det er også vigtigt at sorgen ikke tager al din tid, så du kommer til at hænge fast i den. Det er vigtigt at holde fast i dit sociale liv og give plads til glæder.
  4. Brug dit netværk og vær åben om, hvad du har brug for og ikke har brug for. Nogle gange kan det være svært selv at sætte ord på, og det vil derfor være en stor hjælp, hvis omgivelserne er opmærksomme på at spørge meget konkret ind til den sørgende, “skal vi gå en tur i morgen klokken 14?” eller “skal vi gøre noget sammen i middagspausen?” Det er ikke altid nok blot at spørge til, hvordan det går. Giv derfor gerne konkrete forslag til samvær. Ofte har personen selv svært ved at tage initiativ til eksempelvis at komme ud. Så er du vidende om, at personen skal sidde alene til Sankt Hans, så inviter vedkommende over eller tilbyd følgeskab til en fødselsdag, koncert eller andet arrangement. Så er det typisk langt nemmere for den sørgende at komme ud af døren.
  5. Støt den sørgende, også lang tid efter dødsfaldet. At komme igennem en sorgproces tager lang tid, ofte flere år.

Trine Gjørtz oprettede folkekirkens sorggrupper på Mors i 2010. Læs mere om sorggrupper i folkekirken her

Læs mere om Allehelgen her