2015
Nyheder

Når sorgen rammer er kirken nær

I kirken er der plads til de svære følelser. Brønderslev Provsti oplever stor søgning til provstiets tre sorggrupper for voksne

Af Helene Overgaard Kruger

Da Marie Kirketerp tiltrådte som diakonipræst i Brønderslev provsti i april 2014, var der i provstiet én sorggruppe. I dag er der tre, fordelt ud over provstiet. Ifølge Marie Kirketerp er der flere gode grunde til, at også folkekirken opretter sorggrupper.

“Det er en oplagt diakonal opgave”, fortæller hun og fortsætter:
“Samtidig er kirken gearet til at møde folk der, hvor livet er svært. Kirken kan rumme de store følelser, også når livet gør ondt.”

Hjælp fra kristendommen

Det kan være svært at miste en, man holder af. Sorgen er en naturlig ting, men nogle gange er den for svær at bære alene. Her er der god hjælp at finde i kirken og evangeliet, mener Marie Kirketerp.

“Evangeliet rummer i høj grad en sorgfortælling: Jesus dør jo, og med hans død følger mørke og fortvivlelse. Men så kommer trøsten i form af opstandelsen, og den del af fortællingen er vigtig at have med sig i sorgen. Den fortæller, at døden ikke skal have det sidste ord – heller ikke i vores liv nu og her. Der er mere at sige, og samtalen i sorgen kan være med til at skabe den efterladtes nye fortælling”, mener diakonipræsten.

Et trygt fællesskab

For mange efterladte dukker ensomheden op som en uvelkommen følgesvend til sorgen. Ensomhed er ofte et meget tabuiseret emne, som er svært at forholde sig til, men i sorggrupperne er der skabt et rum, hvor man kan tale om alle de svære ting – også ensomhed.

“Her kan man fortælle frit uden at skulle beskytte sine nære, som jo tit også er ramt af sorg”, fortæller Marie Kirketerp.
“I sorggrupperne kan man spejle sig i hinanden og lære af hinandens erfaringer i det trygge rum, som fællesskabet tilbyder”, forklarer hun.

Marie Kirketerp oplever, at det for nogle også er i sorggrupperne, de knytter nye kontakter, som rækker ud over den periode, de kommer i gruppen, og på den måde får mod på at komme videre i livet igen.

Folkekirker over hele landet har oprettet sorggrupper, som er gratis at deltage i.

Læs mere på sorggrupperikirken.dk