2015
Nyheder

Martin Luther med et twist

Der er brug for en stadig reformation af kirken. Det var budskabet, da der den 31. oktober blev holdt reformationsgudstjeneste i Visborg Kirke.

Tekst og foto: Christian Roar Pedersen

“Martin Luther tager noget, folk kender i forvejen, og så giver han det et twist!”

Sådan sagde sognepræst Thomas Jakobsen i sin prædiken til Aalborg Stifts årlige reformationsgudstjeneste, der blev holdt lørdag aften i Visborg.

Ordene indrammede meget godt det indtryk de 120 kirkegængere fik. Gudstjenesten var genkendelig, men havde fået et twist i forhold til, hvad man ellers oplever i folkekirken. De fire medvirkende præster messede, bønnerne var anderledes og Als-Øster Hurup Kirkes kor sørgede for højtidelig sang. Udenfor havde mørket sænket sig, og kirken stod oplyst på bakken med lyset skinnede ud gennem vinduerne.

Thomas Jakobsen fortalte ivrigt fra prædikestolen de mange nysgerrige blikke, at gudstjenesten var baseret på den såkaldte Malmømesse. En gudstjeneste fra 1529, der som en af de første i Danmark foregik på modersmålet. Før reformationen foregik gudstjenesterne på latin.

Det er netop dette nybrud i kirkelivet, udvalget bag reformationsgudstjenesten vil fejre. Menighedens salmesang og prædikens centrale plads i gudstjenesten er andre nybrud, som vi i dag måske ikke tænker så meget over, men kan se synlige tegn på. Prædikestolene i de danske kirker stammer således fra efter reformationen.

Nybruddet skyldes, at Martin Luther den 31. oktober 1517 slog 95 teser op på kirkedøren i den tyske by Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen, der i løbet af få år bredte sig til hele Europa. Danmark blev luthersk i 1536.

Thomas Jakobsen fremhævde i sin prædiken, at der er brug for en stadig reformation af kirken. Og af gudstjenesten. Der burde nedsættes et udvalg, der løbende fornyr gudstjenesten og hører, hvordan almindelige borgere oplever den.

Reformationsgudstjenesten holdes på skift i kirkerne i Aalborg Stift hvert år den 31. oktober og er en forberedelse til den store 500-års fejring i 2017.

Efter gudstjenesten var der kaffe og kage i forsamlingshuset, hvor provst I Hjørring Thomas Reinholdt Rasmussen fortalte om reformationsjubilæet.