2015
Nyheder

Hjallerup Kirke er blevet grøn

Efter tre måneders arbejde for at blive Grøn Kirke er Hjallerup Kirke nu kommet med i Grøn Kirke-samarbejdet. Der er nu ni kirker fra Aalborg Stift med i samarbejdet.

Kirkegængerne i Hjallerup Kirke kan drikke kirkekaffen med god samvittighed. Kirken er nemlig nu officielt certificeret som en grøn kirke.

Tekst: Helene Overgard Krüger. Foto: Niels Clemmensen

Hen over vinteren har ansatte og menighedsråd i Hjallerup Kirke arbejdet målrettet for at få kirken med i samarbejdet omkring Grøn Kirke. Et arbejde, der den 1. marts blev belønnet med en plakat som bevis på, at Hjallerup Kirke nu er en grøn kirke. Det er Danske Kirkers Råd – et fælles organ for alle kirkesamfund i Danmark, der er tovholder på det tværkirkelige miljøprojekt, som rådet søsatte i 2008.

Menighedsrådsformand i Hjallerup Kirke, Torben Sanden, fortæller, at det ikke var så svært at blive grøn kirke, for kirken allerede opfyldte en del af de krav, den skal leve op til for at være med i samarbejdet. Kravene fordeler sig på 48 punkter og handler blandt andet om kirkens affaldshåndtering, transport, energianvendelse og indkøb.

“Vi havde allerede styr på vores forbrug af el og varme, og så var der ikke så lang vej igen,” forklarer menighedsrådsformand, Torben Sanden.

“Nu bruger vi også miljørigtigt papir, og kaffen til kirkekaffen er produceret ansvarligt både i forhold til natur og mennesker,” fortæller menighedsrådsformanden.

En kirke skal opfylde 25 ud af 48 punkter på Grøn Kirke-tjeklisten for at komme med i Grøn Kirke-samarbejdet. Hjallerup Kirke opfyldte som udgangspunkt 26 punkter, men flere kommer løbende til.
“At tænke grønt i alle sammenhænge er almindelig ansvarlighed,” fortæller Torben Sanden.

“Det handler i bund og grund mere om at passe på skaberværket, end det handler om politik,” konkluderer han.

Arbejdet med den grønne tankegang fortsætter, når kirken skal i gang med arbejdet omkring visioner for 2016, som selvfølgelig også inkluderer Grøn Kirke.

Grøn Kirke opstod i 2008 som et arbejdsområde under Danske Kirkers Råd. I 2013 indgik Aalborg Stift et treårigt samarbejde med Grøn Kirke med henblik på at få flere af stiftets kirker med i Grøn Kirke. Dengang var tre nordjyske kirker med i samarbejdet, og siden er der kommet seks flere til, hvor Hjallerup Kirke er den seneste. Der er i alt 144 grønne kirker i Danmark.

Læs mere om Grøn Kirke på www.gronkirke.dk