2015
Nyheder

Grøn kirke

”Hvorfor skulle man IKKE være Grøn Kirke – der er ingen bivirkninger, intet der taler imod det. Det er bare at komme i gang.” Sådan siger Villy Møller, medlem af Aalborg Stiftsråd, som sidder med i det udvalg, der arbejder med Grøn Kirke i Aalborg Stift.

Ajstrup kirke er den tiende kirke i Aalborg stift, der er blevet grøn kirke. Arkivfoto: Niels Clemmensen

Af Hanna Smidt

Aalborg Stift har indgået et 3-årig samarbejde med Grøn Kirke 2014-2016. Stiftsrådsformand Einar Haugaard Thomsen håber at der ved samarbejdets afslutning er mindst 30 kirker, der er Grøn Kirke.

Vodskov Kirke har været Grøn Kirke siden 2009. Ifølge sognepræst Erik Boye ligger det tæt op ad den kristne tankegang at passe godt på miljøet: – Gud har skabt verden og betroet os den, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt, siger han. Læs mere om Vodskov Kirke som Grøn Kirke her

Her er en liste over de kirker i Aalborg Stift, som er Grøn Kirke

Bliv registreret som Grøn Kirke

Mange kirker gør faktisk allerede mange ting i hverdagen for at belaste klima, miljø og natur så lidt som muligt. De tænker måske bare ikke over at de ting de gør (eller undlader at gøre) i hverdagen har et klima- og miljøperspektiv. Det kan være at lade være med at sprøjte på kirkens arealer, bruge miljømærkede rengøringsmidler, printe ud på genbrugspapir, købe økologisk, lokalt frugt, bede for klimaforandringernes ofre i kirkebønnen og meget mere.

Grøn Kirke har udarbejdet en tjekliste med 48 forslag til handling. Når man kan sætte kryds ved 25 af dem – og mindst 2 inden for hver af de 6 kategorier, kan man blive registreret som Grøn Kirke.

Se tjeklisten og den medfølgende vejledning her.

Også penge at spare

Mange kirker kan spare mere end 40% af varmeregningen om året ved forholdsvis enkle tiltag. Læs mere om energibesparelser her

Et par fif til at komme i gang med at blive Grøn Kirke

 1. Det er faktisk ikke så svært. 
  Mange kirker bliver overraskede over, hvor godt i gang de allerede er. Se på tjeklisten og den medfølgende vejledning og bliv overrasket over, hvor meget I allerede gør – og inspireret til at gøre mere.
 2. Men det kan godt tage tid. 
  Afsæt tid på et par menighedsrådsmøder til at diskutere, om I vil være Grøn Kirke og tal med de ansatte om, hvordan I praktisk griber det an.
 3. Nedsæt et lille udvalg
  Udvalget kan bestå af et menighedsrådsmedlem, en præst og en anden ansat og/eller personer med relevant faglig ekspertise. Udvalgets opgave vil blive på forhånd at gennemgå de punkter fra tjeklisten, der skal behandles ved næste møde i menighedsrådet. Der kan være tvivlsspørgsmål, der skal opklares før menighedsråds-mødet, og udvalget kan give en indstilling til, hvilke punkter man fremover skal arbejde med og opfylde.
 4. Lav en handlingsplan
  Der er ingen grund til at lade være med at arbejde med Grøn Kirke. Og ingen grund til at stoppe, når man først er i gang. Så lav en handlingsplan for jeres arbejde. I kan se et eksempel her (i øverste venstre hjørne).

Har I brug for hjælp, så kontakt endelig Hanna Smidt, Grøn Kirke koordinatorgronkirke@gronkirke.dk – tlf. 38 38 42 56
 

 

Om Grøn Kirke

Grøn Kirke er et netværk af kirker, der indarbejder miljø- og klimahensyn i deres hverdag som kirke. Der er i dag 146 kirker i Danmark, der er Grøn Kirke. De har alle arbejdet med en tjekliste med kategorier om så forskellige ting som kirkens liv, information og undervisning, indkøb og kirkens jord, energiforbrug, affaldshåndtering og transport. Bag Grøn Kirke står Grøn Kirke-Gruppen i Danske Kirkers Råd.
Læs mere på www.gronkirke.dk