2015
Nyheder

24. december

Julekalender: Læs dagens bibelhistorie og følg linket nederst på siden. Så kan du kan vinde Menneskesønnen – en tegneserie om Jesus af Peter Madsen. Værdi: kr. 230,-

Tekst: Inger Røgild. Tegning: Peter Pedersen

På det tidspunkt, den her historie foregår, var Romerriget meget stort, og det kostede mange penge at holde sammen på det store rige. Derfor havde kejser Augustus i Rom befalet, at alle folk i riget skulle tælles, så han kunne finde ud af, hvor mange penge han kunne opkræve i skat.

I byen Nazaret boede en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en tømrer, der hed Josef. For en tid siden var der sket det mærkelige, at en engel havde vist sig for Maria og fortalt hende, at hun skulle føde en søn, som hun skulle kalde Jesus.

Selv om Maria var højgravid, blev Josef og Maria nødt til at adlyde kejserens befaling. Og fordi Josef langt tilbage var i familie med kong David, skulle de tage til byen Betlehem og blive skrevet op der. Maria red på et æsel og Josef gik ved siden af. Men det gik langsomt. Og da de endelig kom til Betlehem, viste det sig, at det var umuligt for dem at få et sted at overnatte. Alle kroer og hoteller var optaget. Til sidst fandt Josef en stald i udkanten af byen, hvor de blev nødt til at sove.

Og der – midt i stalden – fødte Maria om natten en lille dreng. Maria og Josef lavede en seng af hø og halm i en af dyrenes krybber og lagde drengen der.

På en mark uden for Betlehem lå nogle hyrder og holdt vagt over deres dyr. Mens de lå der i mørket, blev himlen pludselig oplyst af et kraftigt lys. Da hyrderne så op, stod der en Guds engel foran dem på marken. De blev forfærdelig bange, men englen sagde: “I skal ikke være bange. Jeg kommer med godt nyt. I dag er verdens frelser blevet født. Han er Guds søn, og I kan finde ham i en stald i en krybbe i Betlehem. Gå selv hen og se ham”.

Pludselig blev hele himlen fyldt med engle, der sang: “Ære være Gud i det højeste og på jorden og fred i verden!”

Da englene var forsvundet, skyndte hyrderne sig af sted til stalden i Betlehem, hvor de fandt Maria og Josef og den lille dreng, der lå i krybben.

Da hyrderne så barnet, fortalte de Maria og Josef om alt det, englene havde fortalt dem. Maria lyttede til det alt sammen og gemte ordene i sit hjerte.