2015
Nyheder

20. december

Julekalender: Læs dagens bibelhistorie og følg linket nederst på siden. Så kan du kan vinde kors i glasmosaik. Unik glasmosaik fra Betlehem. Værdi: kr. 105,

Tekst: Inger Røgild. Tegning: Peter Pedersen

Lige i det øjeblik, Jesus døde på korset, gik der en sky for solen. Det blev helt mørkt. Jorden rystede, klipper revnede. En af de romerske soldaterblev så forskrækket over det, der skete og sagde: “Ja, den mand var virkelig Guds søn”.

Da Jesus var død, tog hans venner ham ned fra korset, svøbte ham i lagener og lagde ham i en klippehule. Derefter blev der rullet en stor tung sten hen foran indgangen. Og der blev stillet vagter foran graven.

Tre dage efter, meget tidligt søndag morgen, gik Maria og nogle andre kvinder ud til graven. Solen var endnu ikke stået op. De havde taget noget duftende salve med, som de ville smøre på Jesu døde krop. Nu gik de og talte om, hvordan de skulle få den tunge sten væk fra indgangen til graven.

Da de kom helt hen til graven, troede de ikke deres egne øjne. Stenen var nemlig allerede væk. Og da de kiggede ind i graven, var Jesus der ikke. Der lå kun det lagen, han havde været svøbt i, da han blev begravet. Nede i graven sad en engel i skinnende hvid kjortel: “I skal ikke være bange” sagde han. “Jesus er ikke her, han er opstået fra de døde og er blevet levende igen”.

De andre kvinder løb straks tilbage for at fortælle deres venner, at Jesus var forsvundet. Men Maria Magdalene blev stående ved graven.

“Hvor er Jesus” sagde hun og græd.

Pludselig lød der en stemme bag ved hende: “Hvorfor græder du?”

Maria troede, at det var havemanden og svarede: “Der er nogen, der har flyttet Jesus, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Kan du hjælpe mig med at finde ham?”.

“Maria” sagde stemmen. Maria Magdalene vendte sig om. “Jamen, Jesus – er det virkelig dig?”.

“Ja, det er mig, men jeg skal snart op til min Fader i himlen”.

Maria Magdalene skyndte sig hen til disciplene for at fortælle, at Jesus var blevet levende igen. Men så snart Maria Magdalene var gået, så de på hinanden og rystede på hovedet. “Stakkels Maria, hun er blevet vanvittig af sorg”, sagde de. “Der er sikkert bare nogen, der har stjålet ham fra graven”.

Disciplene var meget forvirrede over alt det, de hørte. Kvinderne troede de ikke rigtig på, men en aften, da disciplene sad og spiste, opdagede de pludselig, at Jesus sad sammen med dem.