2014
Nyheder

Et markant løft til folkekirkens korarbejde

Folkekirkens Ungdomskor har med en fast bevilling fra Kirkeministeriet fået mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning.

Pressemeddelelse fra Folkekirkens Ungdomskor

Folkekirkens kor-arbejde er en central del af både folkekirken og kulturlivet. Nu har dette arbejde fået et markant løft. Folkekirkens Ungdomskor har med en fast bevilling fra Kirkeministeriet fået mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning – en ordning, der indtil nu har været et midlertidigt projekt finansieret af fondsmidler og med støtte fra en del af stifterne med det formål at tilbyde korledere vejledning, faglig sparring, mulighed for erfaringsudveksling, kurser og videreuddannelse.

Marianne Christiansen, bestyrelsesformand i Folkekirkens Ungdomskor og biskop over Haderslev Stift, forklarer om baggrunden for korkonsulentordningen: “Kontakten og støtten til den enkelte korleder og oplysning til menighedsråd om værdien og opgaverne ved at have børne- og ungdomskor er afgørende for, at korarbejdet kan trives og vokse i folkekirken. Derfor satte vi for fem år siden med hjælp fra Ole Kirks fond og tre stifter et pilotprojekt i gang med en korkonsulent, der dækkede Aalborg, Aarhus og Viborg stifter. Det viste sig hurtigt at være den rigtige vej. “

I 2012 kunne Folkekirkens Ungdomskor ved hjælp af midler fra yderligere fire stifter videreføre projektet i en treårig periode med oprettelsen af tre 25% stillinger, der dækkede hele landet. Med en korkonsulent i øst, syd og nord har det været muligt at nå ud til væsentligt flere sogne med konkret støtte til det lokale korarbejde. Alt sammen med det formål at give børn og unge mulighed for at synge og synge sammen og tale del i folkekirkens gudstjeneste- og musikliv.

Fra Folkekirkens Ungdomskor skal lyde en stor tak til alle de instanser, der har gjort det muligt at komme i gang og komme så vidt”, siger Marianne Christiansen. “En særlig stor tak til korkonsulenterne og til de stifter, der bidrager frem til og med 2015. Vi glæder os til fortsat at styrke sangen i korene og korene i kirken. “

Nu kan idéer og visioner realiseres

Kristine Vad er lige nu korkonsulent for København, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falster stift. Og som sine to kolleger, der deler Fyn og Jylland imellem sig, har hun indtil nu været ansat godt og vel ni timer om ugen. Hvordan korkonsulenternes arbejde fremover bliver organiseret, er endnu ikke afklaret, men der er ikke noget afventende ved begejstringen:

“Det er en fantastisk opbakning og anerkendelse af korlivet i Folkekirken. Det gør mig stolt over at være en del af det arbejde, der er sat i værk hen over de seneste år, og som nu kan vokse og nå ud til endnu flere. Vi har fået mulighed for at lære de enkelte korledere og kor at kende – sparre med dem om hverdagens udfordringer, udvikle kurser på baggrund af deres behov og iværksætte tiltag, der tager afsæt i den virkelighed, der møder os i den enkelte korleder og det enkelte kor. Og nu ligger der simpelthen så mange visioner og idéer på vores bord, der kan sættes i værk og realiseres. “

Korkonsulenterne oplever en stigende søgning, men kommunikationen er stadig vigtig, for de nye muligheder forpligter, som Kristine Vad siger: “Det er et vigtigt skridt, der er taget fra Kirkeministeriets side, og vi har en stor opgave foran os i at sørge for, at den enkelte korleder vil komme til at opleve, hvilken gave vi alle har fået. “