2013
Nyheder

Luther gudstjeneste

Fotoserie: Reformationsdagen blev fejret med luthersalmer, musik og prædiken i Sæby Kirke

Tekst og foto: Christian Roar Pedersen

I oktober lancerede Aalborg Stift tre reformationsøl sammen med Bryghuset Vendia for at markere det kommende 500-års jubilæum for reformationen i 2017. Martin Luther var nemlig en ivrig øldrikker.

Dette verdslige initiativ blev fulgt op af et mere kirkeligt, da biskop Henning Toft Bro inviterede til reformationsgudstjeneste torsdag den 31. oktober i Sæby Kirke.

140 personer fra hele stiftet fulgte biskoppens opfordring og blev vidne til en velforberedt gudstjeneste med musik, salmer af Martin Luther og naturligvis en prædiken. Prædikestole og kirkebænke (så kirkegængerne kan høre ordentlig efter, hvad præsten prædiker) kom nemlig først ind i kirkerne med reformationen.

Efter gudstjenesten var der kaffe i Mariahuset i Sæby, hvor provst Ole Dybro holdt et kort foredrag om Martin Luther og reformationsjubilæumsprojektet.

En gendigtning af Martin Luthers lille Katekismus lavet af sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen blev uddelt til alle fremmødte.

Det var den første af i alt fem reformationsgudstjenester frem til jubilæet i 2017. I 2014 er reformationsgudstjenesten i Visborg, i 2015 i Vestervig og 2016 i Aalborg Domkirke. Den store gudstjeneste 31.oktober 2017 finder sted på Børglum Kloster

Den 31. oktober 1517 var dagen, hvor Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet for reformationen. Det er håbet, at dagen fremover bliver en reformationsdag, hvor mange kirker sætter fokus på arven fra reformationen. Hendes Majestæt Dronningen er protektor for det landsdækkende arbejde med reformationsjubilæet.

Download Luthers Lille Katekismus