2012
Nyheder

Stiftsavisen nr. 4 er udkommet

Bladet har det nu overståede menighedsrådsvalg som tema, men fortæller bl.a. også om kirken hos danske soldater i Afganistan og englesang op til jul.

Mariann Amby har en samtale med et nyvalgt og to genvalgte menighedsrådsmedlemmer, som har det til fælles, at de alle glæder sig til at deltage i menighedsårdsarbejdet.

Konsulent Inger Røgild skriver om den virtuelle kirketour, som stiftets skoletjenester har etableret i fællesskab. Det gør det muligt for lærerne at tage eleverne med på en børnevenlig kirketur uden tids- og omkostningskrævende busture. Nogle børn fortæller om deres indtryk.

Christian Roar Pedersen skriver om og taler med journalist Christian French, Folkekirkens Informationstjeneste, der har været i Afganistan på besøg hos danske soldater og feltpræsten.

Christian Roar Pedersen skriver endvidere om kirkedagene, der finder sted i 2013, og man kan læse Holger Lissners kirkedagssalme.

Henriette Pedersen anmelder Lena Kjems: »Uden kjole og krave.«

Ord til eftertanke ved sognepræst Erik Bang handler om englesang.

Niels Clemmensen skriver om en sten med et diagonalt mønster, som sidder i Boddum kirke.

Endelig skriver Christian Roar Pedersen om planlægningen af reformationsjubilæet i 2017.

Bladet kan afhentes gratis i mange våbenhuse og sognegårde. Hvis ikke det ligger i din kirke, så spørg dit menighedsråd, om ikke de synes, det er en god idé med et abonnement.

Læs eller download avisen her.