2012
Nyheder

Biskoppens julehilsen

Biskop Henning Toft Bro sender julehilsen til præster, menighedsråd og medarbejdere i stiftet.

Af biskop Henning Toft Bro

Kongernes tilbedelse. Altertavle i Skjoldborg kirke udført af Axel Poulsen 1925. Foto: Niels Clemmensen

Til præster, menighedsråd og medarbejdere i Aalborg Stift
December har budt på sne og frost.
Sne i rigelige mængder.
Frost af arktiske dimensioner. Især når det blæste.
December har også budt på adventsgudstjenester, koncerter, skoleafslutninger og dermed en kirke i bevægelse.

Ordet bevægelse er dobbelttydigt.
På den en side betyder bevægelse, at noget er i gang. Noget er på vej.
På den anden side betyder det også, at man er modtagelig for indtryk. At man bevæges sjæleligt eller åndeligt.

Begge dele er folkekirkens vilkår og fundament. Som organisation bevæger folkekirken sig fremad i en omskiftelig og for-anderlig verden. Noget er i gang.

Som mennesker bevæges vi af julens budskab om Gud der vælger side for os, og bliver menneske i Jesus Kristus. Jeg gør i hvert fald. Bevæges.

2012 har budt på mange indtryk fra det folk vi er kirke ikke for, men sammen med.

Folkekirken er ikke en isoleret ø, selv om nogle betragter Folkekirken sådan. Vi er et fællesskab. Fælles om opgaverne. Fæl-les om udfordringerne. Fælles om dette vi sat i verden for: at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Det er både et vilkår og en udfordring.

Dette vilkår og denne udfordring er I som præster, menighedsråd, menighed og frivillige gode til at tage på jer. Og I gør det godt.

Velkommen i fællesskabet til nye menighedsrådsmedlemmer. Tak til jer der fortsætter og tak til ansatte og frivillige, fordi I alle arbejder med. I gør hver på jeres måde og med jeres engagement en uvurderlig indsats for folkekirken i Aalborg Stift.

Det skønner jeg meget på som biskop. I er sammen med præsterne det lag, der kitter folkekirken sammen, og uden det kit ville det hele falde fra hinanden.

Tak for den måde I møder mig i alle facetter af et rigt kirke- og folkeliv i Aalborg Stift. Jeg er meget fortrøstningsfuld på kirkens vegne. Det skal I også være med alle udfordringer og de problemer der også er. Men sammen kan vi nå langt. Sam-men går vi langt. Ja, hele vejen. For vi er ikke kirke på egne vegne, men på Vor Herre Jesu Kristi vegne. Han bærer med. Vi går med. Han går foran som vejen og sandheden og livet. Vi kender vejen i Ham og sammen finder vi veje og løsninger, så evangeliet kan lyde frit til glæde og frimodighed.

Med baggrund i salmen, Julebudet, vil vi sammen løfte hovedet og takke for livet.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt, velsignet nytår i kirke og hjem.

På glædeligt gensyn i Aalborg Stift i 2013.

Venlig hilsen

Henning Toft Bro, biskop