2011
Nyheder

Biskoppens julehilsen 2011

I sin julehilsen til præster, menighedsråd og medarbejdere i stiftet peger biskop Henning Toft Bro på, at det er evangeliet om Jesus Kristus, der bærer kirken.

Til præster, menighedsråd og medarbejdere i Aalborg stift.

Kære alle

Julen nærmer sig med hastige skridt.

Vi tænker i vort stille sind: er det allerede jul. Og ja, det er det. Og tak for det.

Selv om vi som medarbejdere i folkekirken har mange gøremål i advents- og juletid, bæres vi også oppe af den massive tilslutning til gudstjenester, koncerter og sammenkomster. Men ikke mindst bæres vi oppe af evangeliet om Jesus Kristus, der skal forkyndes til glæde og håb og frelse.

I 2000 skrev jeg julesalmen: “Den nat af alle nætter”. I en af stroferne hedder det om Kristus:

“Han er det lys der brænder
han stækker mørkets magt,
og tænder håb og glæde
i kærlighedens dragt.
Vi synger om vor frelser,
om tiden der blev vendt.
Den nat af alle nætter
hvor himlens lys blev tændt”.

Se hele teksten og noder til Den nat af alle nætter

Jesus Kristus er det håbets vendepunkt, et vendepunkt der ikke gør det af med sorg og savn, angst og ensom-hed, nød og elendighed, men han stækker mørkets magt, således at vi også denne jul må leve i håbet om, at Han har magten i både liv og død.

Da Jesus var født, blev han lagt i en krybbe af træ, og kun sølle 30 år senere flikkede man et kors sammen af træ, for verdens Frelser skulle dø. Men Guds plan endte ikke på Golgata. Påskemorgen
gjorde han døden til skamme ved Jesu opstandelse. Derfor går der en lige linje fra krybben i stalden i Betlehem til påskemorgens opstandelse. Først i opstandelsen bekræftes det, at Jesus er denne store glæde “som skal være for hele folket”.

“O, måtte vi kun den glæde se….” for det gør os i stand til at se på og finde ind til den sande juleglæde, som vi lever af og på hele kirkåret igennem.

Tak for samvirke, samarbejde og fællesskab i året der svinder.

Jeg ser tilbage på året med stor glæde og taknemlighed over samværet ved gudstjenester, samrådsmøder, foredrag og sogneaftener. Tak for den måde I møder mig på. Og tak for jeres medleven i og samvirke for folkekirken i Aalborg stift

På glædeligt gensyn i mange gode sammenhænge i årene fremover og Guds velsignelse over det spændende og udfordrende arbejde vi sammen står i.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt velsignet nytår.

Henning Toft Bro
biskop