2011
Nyheder

Biskop velsigner politikere og politi

Mandag den 2. januar 2012 begynder det officielle Aalborg det nye arbejdsår med en gudstjeneste kl. 08.30 i Aalborg Domkirke under ledelse af biskop Henning Toft Bro

Politidirektør ved Nordjyllands Politi, Elsemette Cassøe, i samtale med biskop Henning Toft Bro. I baggrunden MF Orla Hav (S). Fra nytårsgudstjenesten den 3. januar 2011 Foto: Christian Roar Pedersen

Guds ord, biskoppens velsignelse og kirkekaffe markerer mandag den 2. januar 2012 starten på det nye år for Aalborg Kommunes styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og menighedsrådsmedlemmer.

Den traditionsrige nytårsgudstjeneste, hvor det officielle Aalborg starter arbejdsåret i domkirken, understreger det tætte forhold mellem stat og kirke. For biskop Henning Toft Bro sender gudstjenesten et vigtigt signal:

“Vi lever i en tid, hvor der stilles spørgsmål ved de værdier, der bærer vort samfund. Derfor er det vigtigt, at vi gennem en nytårsgudstjeneste for det officielle Aalborg, sender et signal om, at folkekirken spiller en vigtig rolle i Danmark.”

Efter gudstjenesten er der en kort reception i domkirken med kaffe og kage.

Det er sjette gang, Aalborg Domkirke lægger hus til den officielle nytårsgudstjeneste. Gudstjenesten er åben for alle.

Der vil være rig mulighed for at tage billeder af politi og militær i uniform i kirken. Samt af lokal og landspolitikere. Fotografer er velkomne under hele gudstjenesten og den efterfølgende reception.