2011
Nyheder

Biskop Henrik Christiansen er død

Aalborgs tidligere biskop, Henrik Christiansen, er død 89 år gammel.

Aalborgs tidligere biskop, Henrik Christiansen, døde fredag den 16. september, 89 år gammel.

Henrik Christiansen var født København og teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1946. Samme år blev han hjælpepræst i Moltrup og Bjerning. I 1949 kom han til Torslev og Lendum som residerende kapellan, en stilling, han havde i fem år. 1954 blev han imidlertid forstander for Haslev Højskole, men ti år efter kaldte Vendsyssel igen. Fra 1964-74 var han sognepræst i Dronninglund. Efter endnu en (kortvarig) tur til Sjælland, hvor han var domprovst i Helsingør, blev han valgt til biskop over Aalborg Stift ved et bispevalg, der kom som et lyn fra en klar himmel efter biskop Erik Jensens pludselige død. Henrik Christiansen fratrådte som biskop i 1991.

Henrik Christiansen var et særdeles levende og engageret menneske. En liste over hans tillidshverv kan tage pusten fra de fleste. Han har haft bestyrelsesposter og mange formandsposter helt siden sin tidligste ungdom. Det vil føre alt for vidt at nævne dem her.

Jeg vil dog fremhæve, at han i årene 1977-88 var formand for Kirkens Korshærs Råd i Aalborg. Jeg begyndte selv som korshærspræst i 1986 og husker, at Kirkens Korshær holdt juleaften hver andet år, og hver gang kom han midt på aftenen, gik med om juletræet og læste juleevangeliet for forsamlingen. Det fortæller i et lille glimt om et stort engagement.

Selvom han trådte ud af de fleste udvalg og bestyrelser ved sin pensionering, holdt hans engagement ikke op. Han deltog livligt i den kirkelige debat. Så sent som for et par uger siden, havde han et debatindlæg i Præsteforeningens Blad, ligesom han havde artikler, der endnu ikke var trykt.

Engagementet kom også frem i hans måde at tale på, som var båret af en smittende begejstring.

Her på sitet findes en liste over Henrik Christiansens tillidshverv og over udgivne bøger og artikler. Desuden ligger der to erindringsartikler, hvoraf især artiklen Lyse år i Aalborg Stift er et tilbageblik over årene som biskop. Den er oprindelig trykt i Aalborg Stiftsbog 1994.

Begravelsesgudstjenesten finder sted torsdag den 22. september kl. 14,00 i Budolfi kirke. Præster opfordres til at møde i ornat.