2010
Nyheder

Præsentation af præstegårdskonsulent

Aalborg, Fyns, Ribe, Viborg og Århus stifter har indgået en aftale med Videncenter for Landbrug.

Videncentret kan tilbyde rådgivning om landbrugsjuridiske forhold, herunder:

  • Indgåelse af forpagtningskontrakter.
  • Rådgivning i relation til løbende forpagtningsforhold, herunder i forbindelse med forpagtningens ophør eller ved uenighed med forpagter.
  • Salg af ejendom og/eller landbrugsjord.
  • Overdragelse af betalingsrettigheder.
  • Bistand i forbindelse med ekspropriation.


Præsentation af kirkegårdskonsulent