2010
Nyheder

Danske Kirkedage 2013 i Aalborg

Pressemddelelse udsendt af Biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift og Poul Erik Knudsen, formand for Danske Kirkedages styrelse

På et møde i bispegården i Aalborg den 9.december tog man det næste skridt frem mod kirkedagene i 2013.

Det var allerede fastlagt, at der vil blive indkaldt til et stort møde i kirkecenteret i Brønderslev den 11.marts 2011, hvor indbudte gæster og alle med interesse for sagen kan give deres bud på temaer, aktører og gode idéer til de kommende kirkedage.

Mødet i torsdags var forberedelsesmøde hertil, idet Aalborg stifts biskop Henning Toft Bro og formanden for Danske Kirkedages Styrelse Poul Erik Knudsen, sammen med repræsentanter for frikirker og folkekirke og involverede organisationer fik skitseret dagens forløb. Der vil blive indbudt til lidt før frokost, og dagen vil forløbe med workshops og korte indlæg fra indbudte talere, opsamling og plenum, indtil afslutning sent på eftermiddagen. Man håber på stort fremmøde, da det vil blive her både de mange sjove idéer og de grundlæggende træk ved kirkedagene skal træde i dagen, så kirkedagene kan blive både nordjyske og danske, traditionelle og nye, økumeniske og lokale.