2010
Nyheder

CD med Hørdom og Skyum kirkers kor

Kirkekoret ved de to landsbykirker Hørdum og Skyum har udgivet en cd med musik af organisten Willy Egmose.

Bente Lind Bliksted, der er korets daglige leder, fortæller, at korets opgave naturligvis er at medvirke ved et antal gudstjenester i de to kirker. Men der udover deltager koret gerne i musikbegivenheder i og udenfor Thy. Koret består egentlig af tre kor: et børnekor, et ungdomskor og et voksenkor. I alt har det 75 medlemmer. Således er kormusikken blev stærkt rodfæstet i de to landsogne.

Bente Lind Bliksted engagerede Willy Egmose til et korstævne i 2008. Det blev så stor en succes, at samarbejdet blev fortsat og mundede ud i udgivelsen af en cd. Den har fået navnet “Livsglæde”. Navnet er velvalgt, for det er netop en spontan glæde, der formidles gennem korsatserne.

Til sommer kommer koret igen til optræde udenfor Thy, idet det tager på en turne til Schweiz.