2010
Nyheder

Biskop velsigner borgmester

Mandag den 3. januar 2011 begynder det officielle Aalborg det nye arbejdsår med en gudstjeneste kl. 08.30 i Aalborg Domkirke under ledelse af biskop Henning Toft Bro mere

Aalborg Kommunes styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og menighedsrådsmedlemmer begynder det nye år med Guds ord og kirkekaffe i Aalborg Domkirke.

Den traditionsrige nytårsgudstjeneste understreger det tætte forhold mellem stat og kirke, der er i Nordjylland og Aalborg by i særdeleshed. For biskop Henning Toft Bro er der også tale om at sige tak for sidst.

Da Henning Toft Bro blev viet til biskop den 9. maj 2010, var Aalborg by nemlig vært ved en reception efter gudstjenesten, hvor hele byen var budt på kaffe og kage. Nu glæder biskoppen sig over kunne gøre gengæld:

– Blandt mange nye opgaver, er det en gudstjeneste jeg glæder mig til, da det giver mig en enestående mulighed både for at møde “det officielle Aalborg” og samtidig rette en tak til de mange mennesker, der fra byen var med til at gøre bispevielsen til en både regional og landsdækkende begivenhed, siger Henning Toft Bro.

Det er femte gang, Aalborg Domkirke lægger hus til den officielle nytårsgudstjeneste, men det er første gang, at biskop Henning Toft Bro leder højtideligheden.