2010
Nyheder

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 er udkommet, og den ligner sig selv. Redaktør provst Lars-Erich Stephansen gør i forordet opmærksom på, at det er sidste gang, den udkommer med det nuværende udseende.

Aalborg Stiftsbog 2010 er udkommet, og den ligner sig selv. Redaktør provst Lars-Erich Stephansen gør i forordet opmærksom på, at det er sidste gang, den udkommer med det nuværende udseende. Den grafiske tilrettelægger Henrik Bygholm har meddelt, at han stopper. Redaktionen har desuden fundet det naturligt i forbindelse med bispeskiftet at overveje ændringer med hensyn til stiftsbogens fremtidige udseende og format.

Redaktionen har bedt Henrik Bygholm om selv at male et billede, der passer til bogens tema: Gudsbilleder i kunsten i Aalborg Stift. Det ses på bogens forside og har titlen »Vor altfavnende Gud«

Lars-Erich Stephansen præsenterer selv indholdet i bogens forord:

  • »Efter landemodeprædiken kan vi læse biskoppens tanker omkring bispeeksamen og ordination og dermed få indblik i, hvilken proces der går forud for en præsteindsættelse. artiklen efterfølges af en billedrække fra bispevielsen den 9. maj.
  • Flemming Vium Nielsen fra Landsforeningen af menighedsråd fortæller om samarbejde mellem menighedsråd med Sæby og omliggende sogne som eksempel. Han er selv både menighedsrådsformand og medlem af et provstiudvalg, og er således ikke kun en hr. Klogesen, der kommer udefra.
  • Derefter bringer vi lektor, stiftskonsulent Jørgen Kjærgaards både veloplagte og kompetente artikel om såvel brugen som tilblivelsen af den nye salmebog, der nu har 7 år på bagen.
  • På årets stiftspræstemøde holdt lektor på pastoralseminariet Ulla Morre Bidstrup et tankevækkende foredrag med titlen: Når mormor død, kæresten vil giftes, eller lillebror kommer til verden. Det drejer sig alt sammen om afgørende livssituationer, hvor præster kommer meget tæt på den enkelte og ofte kan gøre en forskel.
  • Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev, har deltaget i mange religionssamtaler og skrevet artiklen: Er der kun én Gud? Det belyses ganske indgående, men ender også i den nødvendige konklusion, at “at man ikke som troende både kan stille sig i kristendommen og udenfor den”. “Men der er det særlige ved kristendommen, at den hævder, at Jesus har betydning for alle mennesker – hvad enten de tror på ham eller ej.”
  • Endelig har jeg selv skrevet en lille artikel om den nye altertavle i Gudumholm kirke, malet af Poul Anker Bech, som jeg kendte særdeles godt.«

Bogens anden halvdel indeholder selve årbogsstoffet med årets gang i Aalborg stift.

Bogen fordeles til kirkens medarbejder – både ansatte og frivillige (menighedsrådsmedlemmer) – som en tak for indsatsen i det forløbne år. For dem, der ikke hører til denne kreds, kan bogen købes ved henvendelse til Aalborg Stift:kmaal@km.dk