Aktuelt
Der er bud efter dig2

Ny kampagne for diakoni

Med kampagnen ”Der er bud efter dig” sætter Aalborg Stift spot på folkekirkens sociale arbejde - også kendt som 'folkekirkens diakoni'. Kampagnen viser et lille udpluk af de mange aktiviteter, man som frivillig kan engagere sig i og dermed gøre en forskel i andre menneskers liv. 

Aalborg Stift har i 2017 undersøgt danskernes kendskab og holdning til folkekirkens sociale arbejde. Ifølge undersøgelsen har danskerne en positiv indstilling til kirkens sociale engagement, men kendskabet til lokale aktiviteter er begrænset. Aalborg Stift iværksatte i 2017 en kampagne på de sociale medier med det formål at synliggøre kirkens sociale arbejde i sognene, og kampagnen kører på ny i november og december 2018. Kampagnen kører på Facebook og Instagram.

Budskabet er en opfordring til alle om at engagere sig i socialt arbejde i sit nærområde: Kom med! Der er bud efter dig!

Diakoni - hvad er det? 

Diakoni, som er betegnelsen for kirkens sociale arbejde, har altid været en del af det kristne liv. Ordet diakoni stammer fra det græske diakonìa og betyder tjeneste. I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om Jesus' møde med mennesker.

I kirkens diakoni mødes alle med respekt, værdighed og omsorg. 
Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske, og ethvert medmenneske er værd at hjælpe.

Diakoni i praksis

Præstebesøg hos syge og ensomme er et tilbud i alle landets sogne. I Aalborg Stift - og i folkekirken generelt - tilbyder stadig flere sogne sorggrupper. Derudover varierer det diakonale arbejde fra sogn til sogn, hvor frivillige ofte løfter opgaven. 

Besøgstjeneste for ældre ensomme er meget udbredt, og tjenesterne knopskyder hele tiden med nye initiativer, f.eks. cykelpiloter, der kan tage sognets ældre og gangbesværede med på tur. Flere sogne tilbyder også julehjælp til familier og enlige, som ikke har råd til at holde jul. Fællesspisning for forskellige grupper blomstrer også i sognene. Andre har en vågetjeneste, hvor døende eller pårørende til døende kan få støtte, ligesom andre igen har et tilbud for pårørende til demente.

Folkekirkens Familiestøtte, hvor frivillige støtter børnefamilier, er også i vækst både i og uden for Aalborg Stift. Specifikke tilbud for flygtninge og mennesker med særlige behov vinder også mere og mere frem.  

Vil du vide mere om socialt arbejde i netop dit sogn, kan du kontakte din lokale kirke. Find kontaktoplysningerne her.

Se et lille udpluk af stiftets mange sociale tilbud herunder:

Besøgstjeneste

Mange ældre er ensomme. Du kan gøre en forskel. Vi mangler frivillige i Vadum - Frederikshavn og Støvring Der er bud efter dig!

Forældreven

Hjælp en familie med at få enderne til at mødes. Vi mangler frivillige i Aalborg - Hadsund - Mors og Sæby Der er bud efter dig!


Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med reklame-bureauet KONXION