Der er bud efter dig
Besøgstjeneste - Frederikshavn

Besøgstjenesten i Frederikshavn

11% af landets ældre 65+ er ensomme* Det svarer til, at der i Frederikshavn kommune er 1690 ensomme ældre medborgere.

Besøgstjenesten i Frederikshavn er etableret med henblik på at skabe 
kontakt til de mennesker, der oplever ensomhed. Folk kan opleve ensomhed af flere grunde, eksempelvis på grund af sygdom eller hvis venner og familie bor langt væk. Oftest er det ældre mennesker, som har brug for opmuntring og fællesskab i hverdagen.  

Som frivillig besøgsven skal du have lyst til at glæde en person med dit nærvær og din omsorg. Du skal have lyst til at snakke og ikke mindst lytte til den andens behov. Måske er det at gå en tur, læse avis sammen, skrive breve, praktisk hjælp m.m. Måske udvikler der sig et nyt venskab

*Kilde: Danmarks Statistik

VIL DU OGSÅ VÆRE MED?

Hjælp et medmenneske med at komme ensomheden til livs, kontakt:

 

Inge Andersen, sognemedhjælper i Abildgaard Kirke
Tlf.: 98 43 10 12. 
E-mail: ia-abild@mail.tele.dk

Der er bud efter dig

Besøgstjeneste

Mange ældre er ensomme. Du kan gøre en forskel. Vi mangler frivillige i Vadum - Frederikshavn og Støvring Der er bud efter dig!

Forældreven

Hjælp en familie med at få enderne til at mødes. Vi mangler frivillige i Aalborg - Hadsund - Mors og Sæby Der er bud efter dig!


Der er bud efter dig

Folkekirken i Aalborg Stift sætter med kampagnen 'Der er bud efter dig' fokus på kirkens sociale arbejde.

Vi har udvalgt nogle af de mange aktiviteter, hvor kirken mangler frivillige hænder.

Kampagnen kører på facebook og instagram.

Kom med! 
Der er bud efter dig ...

Læs mere her...