Aktuelt
Der er bud efter dig

Der er bud efter dig

Aalborg Stift vil med kampagnen ”Der er bud efter dig” udbrede kendskabet til folkekirkens sociale/diakonale arbejde.

Aalborg Stift har i foråret 2017 undersøgt danskernes kendskab og holdning til folkekirkens sociale arbejde. Ifølge undersøgelsen har danskerne en positiv indstilling til kirkens sociale engagement, men kendskabet til lokale aktiviteter er begrænset.

Aalborg Stift iværksætter nu en kampagne på de sociale medier, der skal synliggøre kirkens sociale arbejde i sognene. Kampagnen tager udgangspunkt i otte aktiviteter fordelt på 11 byer. Budskabet er en opfordring til alle om at engagere sig i socialt arbejde i sit nærområde. Kampagnen kører i november og december 2017. Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med reklamebureauet Konxion. 

Medmenneskelig omsorg

Diakoni, som er betegnelsen for kirkens sociale arbejde, har altid været en del af det kristne liv. Ordet diakoni stammer fra det græske diakonìa og betyder tjeneste. I kirken er diakoni omsorg for medmennesket, og den bygger på Bibelens fortælling om Jesus' møde med mennesker.

I kirkens diakoni mødes alle med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder, at ethvert menneske er værd at hjælpe.

Diakoni i sognene

Præstebesøg hos syge og ensomme er et tilbud i alle landets sogne. Derudover varierer det diakonale arbejde fra sogn til sogn. Det diakonale arbejde, som præsten ikke er direkte involveret i, varetages oftest af frivillige.

Besøgstjeneste for ældre ensomme er meget udbredt, og rigtig mange steder tilbyder sogne julehjæp til familier og enlige, som ikke har råd til at holde jul. Fællesspisning for forskellige grupper er også et tilbud i mange sogne. Andre har en vågetjeneste, hvor døende eller pårørende til døende kan få støtte.

I Aalborg Stift og i folkekirken generelt tilbyder stadig flere sogne sorggrupper og sjælesorgsarbejde. Folkekirkens Familiestøtte, hvor frivillige støtter børnefamilier, er også i vækst både i og uden for Aalborg Stift. Specifikke tilbud for flygtninge og mennesker med særlige behov vinder også mere og mere frem.  

Vil du vide mere om socialt arbejde i netop dit sogn, kan du kontakte din lokale kirke. Find kontaktoplysningerne her.


Besøgstjeneste

Mange ældre er ensomme. Du kan gøre en forskel. Vi mangler frivillige i Aalborg - Vadum - Frederikshavn og Støvring Der er bud efter dig!

Forældreven

Hjælp en familie med at få enderne til at mødes. Vi mangler frivillige i Thisted - Hadsund - Mors og Sæby Der er bud efter dig!